Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-05-17 13:19:42

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 13:19
Uchwała nr VII.42.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnośc  więcej >
2019-05-17 13:19:11

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 13:19
Uchwała nr VII.2.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnośc  więcej >
2019-05-17 11:18:04

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 10:09
Uchwała nr VIII.41.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2019  więcej >
2019-05-17 10:17:05

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 10:08
Uchwała nr VII.40.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głowaczów na lata 2019 - 2030  więcej >
2019-05-17 10:09:50

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 10:09
Uchwała nr VIII.41.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2019  więcej >
2019-05-17 10:08:21

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-17 10:08
Uchwała nr VII.40.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głowaczów na lata 2019 - 2030  więcej >
2019-05-17 09:38:39

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-08 13:38
Uchwała nr VI.39.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019
roku  w sprawie zmian w budżecie na rok 2019  więcej >
2019-05-14 12:40:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-13 14:33
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z
dnia 29 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów   więcej >
2019-05-14 11:40:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-13 14:33
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z
dnia 29 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów   więcej >
2019-05-13 15:06:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-13 14:39
Zawiadomienie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Głowaczów o planowanym szkoleniu   więcej >
2019-05-13 14:39:24

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-13 14:39
Zawiadomienie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Głowaczów o planowanym szkoleniu   więcej >
2019-05-13 14:33:04

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-13 14:33
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z
dnia 29 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów   więcej >
2019-05-10 14:38:03

Dodanie informacji do działu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 14:38
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Głowaczów na rok 2019  więcej >
2019-05-10 14:32:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 14:31
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Głowaczów na rok 2019  więcej >
2019-05-10 14:31:48

Dodanie informacji do działu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 14:31
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Głowaczów na rok 2019  więcej >
2019-05-10 14:18:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 13:11
Wniosek o dofinansowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie  więcej >
2019-05-10 13:11:08

Dodanie informacji do działu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 13:11
Wniosek o dofinansowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie  więcej >
2019-05-10 13:00:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego  więcej >
2019-05-10 12:57:06

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego  więcej >
2019-05-10 11:24:47

Dodanie informacji do działu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-10 11:24
  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 3354
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>