Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-04-09 12:08:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 14:13
Zarządzenie nr 55.2019 z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonioenia
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Głowaczowie   więcej >
2019-04-05 14:13:21

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 14:13
Zarządzenie nr 55.2019 z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonioenia
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Głowaczowie   więcej >
2019-04-05 14:04:21

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 14:04
Zarządzenie nr 54.2019 z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonioenia
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Brzózie   więcej >
2019-04-05 14:00:59

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Stanisława Okrój
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 14:00
Zarządzenie nr 53.2019 z dnia
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego   więcej >
2019-04-05 13:57:22

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 13:56
Zarządzenie nr 52.2019 z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządow  więcej >
2019-04-05 13:56:31

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 13:56
Zarządzenie nr 52.2019 z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządow  więcej >
2019-04-05 13:51:11

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 13:51
Zarządzenie nr 51 z dnia11.03
w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne   więcej >
2019-04-05 13:40:00

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 13:39
Zarządzenie nr 50 z dnia 07.0
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz wysokości maksymalnych kwot dofinansowań
opłat za kształcenie nauczyc  więcej >
2019-04-05 13:39:26

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 13:39
Zarządzenie nr 50 z dnia 07.0
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz wysokości maksymalnych kwot dofinansowań
opłat za kształcenie nauczyc  więcej >
2019-04-05 11:19:20

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 11:19
Uchwała nr Ra.111.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wó  więcej >
2019-04-04 11:18:58

Dodanie informacji do działu:
Wyniki naboru

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-04 11:18
  więcej >
2019-04-04 11:17:36

Dodanie informacji do działu:
Wyniki naboru

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-04 11:17
  więcej >
2019-04-04 11:09:07

Dodanie informacji do działu:
Wyniki naboru

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-04 11:09
  więcej >
2019-04-02 14:38:32

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-02 14:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
  więcej >
2019-04-02 14:30:49

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-02 14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
  więcej >
2019-04-02 13:06:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Skargi i wnioski

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2014-04-15 10:00
Przyjmowanie i załatwianie skarg i
wniosków Podstawa prawna:Ustawa z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.  więcej >
2019-04-02 13:03:58

Dodanie informacji do działu:
Dotacje

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-02 13:03
  więcej >
2019-04-02 13:00:19

Dodanie informacji do działu:
Postępowanie kwalifikacyjne

Monika Tomczak
autor: Barbara Dudek
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-02 13:00
Protokół z otwarcia ofert na
  więcej >
2019-04-01 17:38:22

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-01 17:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
  więcej >
2019-04-01 17:35:23

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-01 17:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 3354
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>