Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-05-31 12:04:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 12:02
Zarządzenie nr 67.2019 z dnia 13.05.2019 w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych za rok
2018  więcej >
2019-05-31 12:02:53

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 12:02
Zarządzenie nr 67.2019 z dnia 13.05.2019 w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych za rok
2018  więcej >
2019-05-31 10:34:30

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 10:34
Zarządzenie nr 66.2019 z dnia 06.05.2019 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Głowaczowie  więcej >
2019-05-31 10:29:17

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 10:29
Zarządzenie nr 65.2019 z dnia 06.05.2019 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im.W.B.Głowackiego w Brzó  więcej >
2019-05-31 10:26:04

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 10:26
Zarządzenie nr 64.2019 z dnia 06.05.2019 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Brzózie   więcej >
2019-05-31 10:06:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Krzysztof Wolski
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 10:04
Zarządzenie nr 63.2019 z dnia 30.04.2019 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Głowaczów   więcej >
2019-05-31 10:04:24

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Krzysztof Wolski
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 10:04
Zarządzenie nr 63.2019 z dnia 30.04.2019 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Głowaczów   więcej >
2019-05-31 09:46:23

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 09:43
Zarządzenie nr 62.2019 z dnia 30.04.2019 w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu gminy na
2019 rok, oraz w planie finans  więcej >
2019-05-31 09:43:50

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 09:43
Zarządzenie nr 62.2019 z dnia 30.04.2019 w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu gminy na
2019 rok, oraz w planie finans  więcej >
2019-05-30 14:30:27

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-22 14:44
VIII sesja Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019
roku o godz. 10.00 Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji,
stwierdzenie quorum, przyjęcie p  więcej >
2019-05-24 08:06:23

Dodanie informacji do działu:
Analiza gospodarki odpadami

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
2019-04-29
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-24 08:06
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Głowaczów za 2018 r.  więcej >
2019-05-22 14:44:32

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-22 14:44
VIII sesja Rady Gminy Głowaczów planowana w dniu 30
maja 2019 roku o godz. 10.00 Porządek obrad: 1. Otwarcie
sesji, stwierdzenie quorum, pr  więcej >
2019-05-22 14:22:36

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-22 14:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowaczów  więcej >
2019-05-21 13:55:51

Aktualizacja informacji w dziale:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
2019-05-13
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:19
Rachunek zysków i strat jedno
  więcej >
2019-05-21 13:40:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
2019-05-13
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:18
Zestawienie zmian w funduszu j
  więcej >
2019-05-21 13:29:41

Aktualizacja informacji w dziale:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
2019-05-13
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:17
Bilans jednostki budżetowej s
  więcej >
2019-05-21 13:06:10

Aktualizacja informacji w dziale:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
2019-05-13
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:15
Bilans z wykonania budżetu je
  więcej >
2019-05-21 12:19:00

Dodanie informacji do działu:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:19
Rachunek zysków i strat jedno
  więcej >
2019-05-21 12:18:00

Dodanie informacji do działu:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:18
Zestawienie zmian w funduszu j
  więcej >
2019-05-21 12:17:16

Dodanie informacji do działu:
ZA ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-21 12:17
Bilans jednostki budżetowej s
  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 3308
< poprzednie     następne >     100>>     300>>