Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-07-19 10:13:35

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 10:13
Zarządzenie nr 73.2019 z dnia 24.06.2019 w sprawie
powołania komisji do odbioru robót w zakresie
zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej  więcej >
2019-07-19 10:10:28

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 10:09
Zarządzenie nr 72.2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie
opracowania "Strategii budowy i rozbudowy dróg
gminnych na lata 2019-2028"  więcej >
2019-07-19 10:09:09

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 10:09
Zarządzenie nr 72.2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie
opracowania "Strategii budowy i rozbudowy dróg
gminnych na lata 2019-2028"  więcej >
2019-07-19 10:05:58

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 10:05
Zarządzenie nr 71.2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie
przedstawienia raportu o stanie Gminy Głowaczów za
rok 2018  więcej >
2019-07-19 10:05:17

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 10:05
Zarządzenie nr 71.2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie
przedstawienia raportu o stanie Gminy Głowaczów za
rok 2018  więcej >
2019-07-19 10:00:46

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Barbara Dudek
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:36
Zarządzenie nr 70.2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie
utworzenia i zasad działania Punktu Potwiedzającego Profil
Zaufany   więcej >
2019-07-19 09:36:00

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Barbara Dudek
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:36
Zarządzenie nr 70.2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie
utworzenia i zasad działania Punktu Potwiedzającego Profil
Zaufany   więcej >
2019-07-19 09:25:06

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Krzysztof Wolski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:24
Zarządzenie nr 69.2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie
powołania gminnej komisji ds. ustalania szkód i
szacowania strat powstałych w skutek zda  więcej >
2019-07-19 09:24:24

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Krzysztof Wolski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:24
Zarządzenie nr 69.2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie
powołania gminnej komisji ds. ustalania szkód i
szacowania strat powstałych w skutek zda  więcej >
2019-07-19 09:13:57

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:11
Uchwała nr IX.56.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do do
kategorii dróg gminnych   więcej >
2019-07-19 09:11:37

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 09:11
Uchwała nr IX.56.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do do
kategorii dróg gminnych   więcej >
2019-07-19 08:56:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:55
Uchwała nr IX.55.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu   więcej >
2019-07-19 08:55:51

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:55
Uchwała nr IX.55.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu   więcej >
2019-07-19 08:47:29

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:44
Uchwała nr IX.54.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego w  więcej >
2019-07-19 08:44:10

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:44
Uchwała nr IX.54.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego w  więcej >
2019-07-19 08:37:12

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:36
Uchwała nr IX.53.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
wotum zaufania  więcej >
2019-07-19 08:36:26

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:36
Uchwała nr IX.53.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia 17
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
wotum zaufania  więcej >
2019-07-19 08:28:42

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:28
Uchwała nr VIII.52.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
30 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Brzóza   więcej >
2019-07-19 08:26:41

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:22
Uchwała nr VIII.51.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
30 maja 2019 roku w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy Głowacz&o  więcej >
2019-07-19 08:26:13

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-19 08:22
Uchwała nr VIII.51.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
30 maja 2019 roku w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy Głowacz&o  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 3444
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>