Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-12-13 13:09:20

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-13 13:09
Ogłoszenie o naborze na kiero
  więcej >
2018-12-13 10:23:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2014-04-15 12:54
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWACZOWIE Dane
adresowe: ul.Rynek 35 , 26-903 Głowaczów Dane
kontaktowe: tel. (48)6231051 tel.(48  więcej >
2018-12-10 13:19:29

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2018

Monika Tomczak
autor: Marianna Węsek
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-10 13:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Gł
  więcej >
2018-12-10 13:13:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Monika Tomczak
autor: Stanisława Mika
Informację dodano do Biuletynu 2014-05-20 10:02
Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy
społecznej Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych tym  więcej >
2018-12-10 13:08:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2014-04-15 12:54
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWACZOWIE Dane
adresowe: ul.Rynek 35 , 26-903 Głowaczów Dane
kontaktowe: tel. (48)6231051 tel.(48  więcej >
2018-12-07 12:31:03

Dodanie informacji do działu:
Wodociągi i kanalizacja

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 12:31
Informacje o infrastrukturze technicznej Referatu
Wodociągów i Kanalizacji Gminy
Głowaczów   Sieć wodociągowa główna
  więcej >
2018-12-07 09:24:46

Dodanie informacji do działu:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:24
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Głowaczów  więcej >
2018-12-07 09:22:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:21
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁA
  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie
Gminy Głowaczów.  więcej >
2018-12-07 09:21:47

Dodanie informacji do działu:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:21
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁA
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Głowaczów.  więcej >
2018-12-07 09:12:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:07
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odpady komunalne na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy
Głowaczów będą odbierane  więcej >
2018-12-07 09:11:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:07
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odpady komunalne na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy
Głowaczów będą odbierane  więcej >
2018-12-07 09:09:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
autor: Patrycja Kozłowska
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:07
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odpady komunalne na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy
Głowaczów będą odbierane  więcej >
2018-12-07 09:07:55

Dodanie informacji do działu:
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-07 09:07
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odpady komunalne na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy
Głowaczów będą odbierane  więcej >
2018-12-06 13:08:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 13:04
Konkurs na stanowisko Dyrektor
  więcej >
2018-12-06 13:07:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 13:07
Konkurs na stanowisko Dyrektor
Dodano kwestionariusz osobowy.pdf  więcej >
2018-12-06 13:06:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 13:06
Konkurs na stanowisko Dyrektor
Dodano Nabor na stanowisko Dyrekotra Gminnego Zlobka w
Glowaczowie.pdf  więcej >
2018-12-06 13:04:51

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 13:04
Konkurs na stanowisko Dyrektor
  więcej >
2018-12-06 11:26:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2014-04-30 11:44
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy
Głowaczów Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 września 2005 rok  więcej >
2018-12-06 11:15:44

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 11:15
II sesja Rady Gminy Głowaczó
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawy różne.3.
Zatwierdzenie protokołu z poprzednie  więcej >
2018-12-06 11:10:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-06 11:04
I sesja Rady Gminy Głowaczów
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Przekazanie
prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.3. Złożenie
ślubowania przez Radnych.4. Złożeni  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2834
następne >     100>>     300>>