Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-04-06 12:36:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia 2020

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-06 12:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
06.04.2020 r.  więcej >
2020-04-06 12:33:32

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2020

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-06 12:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
06.04.2020 r.  więcej >
2020-04-02 11:36:03

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2020

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-02 11:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
02.04.2020 r.  więcej >
2020-04-01 12:32:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Prezydenta RP 2020

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-01 12:30
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OKW W związku z ogłoszonym
stanem epidemii i zamknięciem urzędu dla
interesantów uprzejmie informujemy o sposob  więcej >
2020-04-01 12:30:20

Dodanie informacji do działu:
Wybory Prezydenta RP 2020

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-01 12:30
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OKW W związku z ogłoszonym
stanem epidemii i zamknięciem urzędu dla
interesantów uprzejmie informujemy o sposob  więcej >
2020-04-01 11:58:27

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2020

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2020-04-01 11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
31.03.2020 r.  więcej >
2020-03-31 13:26:52

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 13:24
Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 02.03.2020 roku w sprawie
obciążenia służebnością gruntową nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Głowa  więcej >
2020-03-31 13:24:38

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 13:24
Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 02.03.2020 roku w sprawie
obciążenia służebnością gruntową nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Głowa  więcej >
2020-03-31 13:13:57

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:42
Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 28.02.2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Głowaczó  więcej >
2020-03-31 13:00:28

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 13:00
Uchwała nr XVI.93.2020Rady Gminy Głowaczów z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomoś  więcej >
2020-03-31 12:49:43

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 12:49
Uchwała nr XVI.92.2020Rady Gminy Głowaczów z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok
2020  więcej >
2020-03-31 12:42:08

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 12:42
Uchwała nr XVI.91.2020Rady Gminy Głowaczów z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie częściowej zmiany
Studium uwarunkowań i kierunk&oa  więcej >
2020-03-31 12:07:43

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2020

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-31 12:07
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 24.03.2020 r.  więcej >
2020-03-30 13:42:40

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:42
Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 28.02.2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Głowaczó  więcej >
2020-03-30 13:32:01

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:32
Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 27.02.2020 roku w sprawie
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi  więcej >
2020-03-30 13:27:06

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:27
Zarządzenie nr 7.2020 z dnia 24.02.2020 roku w sprawie
określenia zakresu obowiązków,uprawnień oraz
odpowiedzialności kierowców -   więcej >
2020-03-30 13:19:13

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:19
Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania , obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku U  więcej >
2020-03-30 13:11:09

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Barbara Dudek
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:09
Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie
ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Głowaczów  więcej >
2020-03-30 13:09:42

Dodanie informacji do działu:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Barbara Dudek
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-30 13:09
Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie
ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Głowaczów  więcej >
2020-03-30 13:04:33

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2020

Monika Tomczak
autor: Stanisława Okrój
Informację dodano do Biuletynu 2020-03-13 12:01
Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie
utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby
podwyższenia gotowości obronnej pańs  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3759
następne >     100>>     300>>