Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-12-14 08:13:28

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:45
Uchwała Nr XXX.229.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gm  więcej >
2017-12-14 08:13:13

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Bożena Kucharczyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:35
Uchwała Nr XXX.228.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat
dla taryfowych grup usług w zakres  więcej >
2017-12-14 08:13:02

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Bożena Kucharczyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:32
Uchwała Nr XXX.227.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  więcej >
2017-12-14 08:12:50

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Bożena Kucharczyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:30
Uchwała Nr XXX.226.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakre  więcej >
2017-12-14 08:12:33

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Bożena Kucharczyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:27
Uchwała Nr XXX.225.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Głowa  więcej >
2017-12-14 08:09:13

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:30
Uchwała Nr XXX.226.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakre  więcej >
2017-12-14 07:56:20

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Piotr Kozłowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:55
Uchwała Nr XXX.235.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.129.2016 z dnia 9
sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru me  więcej >
2017-12-14 07:55:19

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Piotr Kozłowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:55
Uchwała Nr XXX.235.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.129.2016 z dnia 9
sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru me  więcej >
2017-12-14 07:53:38

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Piotr Kozłowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:53
Uchwała Nr XXX.234.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  więcej >
2017-12-14 07:51:56

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Piotr Kozłowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:51
Uchwała Nr XXX.233.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego
członka Ochotniczej Straży Pożarnej, kt  więcej >
2017-12-14 07:50:10

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:49
Uchwała Nr XXX.232.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamies  więcej >
2017-12-14 07:49:23

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:49
Uchwała Nr XXX.232.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamies  więcej >
2017-12-14 07:47:04

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:45
Uchwała Nr XXX.231.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowacz&oa  więcej >
2017-12-14 07:45:59

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:45
Uchwała Nr XXX.231.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowacz&oa  więcej >
2017-12-14 07:43:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:42
Uchwała Nr XXX.230.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alk  więcej >
2017-12-14 07:42:23

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 07:42
Uchwała Nr XXX.230.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alk  więcej >
2017-12-13 14:53:51

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:45
Uchwała Nr XXX.229.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gm  więcej >
2017-12-13 14:45:39

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:45
Uchwała Nr XXX.229.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gm  więcej >
2017-12-13 14:35:07

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:35
Uchwała Nr XXX.228.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat
dla taryfowych grup usług w zakres  więcej >
2017-12-13 14:32:48

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:32
Uchwała Nr XXX.227.2017
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017
roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2263
następne >     100>>     300>>