OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE


Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
   Wójt
   Zastępca Wójta
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Głowaczów
ul. Rynek
26-903 Głowaczów
Wójt Gminy
Józef Grzegorz Małaśnicki
Kontakt:
Tel: (+48 48) 623-10-75
Fax: (+48 48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl