Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje

Interesantów przyjmują:


inż. Stanisław Rotuski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,


inż. Bożena Kucharczyk - Zastpca Kierownika,


Katarzyna Smolarczyk - przyjmowanie opłat za wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.


Godziny pracy: 7.00 - 15.00 poniedziałek - piątek


Adres: ul. Kozienicka 1F, 26-903 Głowaczów


Telefon: 048 6231047 , fax. 048 6231047


Telefon: 048 6231019 Tadeusz Gizicki - Dyspozytor środków transportu Gminy Głowaczów


Telefon: 698040806 (zgłaszanie konieczności odbioru padłych zwierząt)


Zgłaszanie usterek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Telefon: 692777023 (czynny całą dobę)

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:24:30 | Data modyfikacji: 2014-04-16 09:04:18.

Zobacz:
 Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy .  Uchwały .  Wodociągi i kanalizacja . 
Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:24:30
Data modyfikacji: 2014-04-16 09:04:18
Opublikowane przez: Monika Tomczak