ROK 2020

XVI sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 31.01.2020 r. godz. 9.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 29.11.2019 oraz 31.12.2019r.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów - projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głowaczowie – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzózie - projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Głowaczów - projekt 5.
9. Zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XVI sesji.

 Protokół głosowań immiennych na XVI.2020 sesji Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:49:09 | Data modyfikacji: 2020-02-04 10:05:17.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:49:09
Data modyfikacji: 2020-02-04 10:05:17
Autor: Monika Tomczak
Opublikowane przez: Monika Tomczak