Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 17 września 2020 r.

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 wrzesnia 2020 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:05:44 | Data modyfikacji: 2020-09-18 11:10:14.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c  MOP 8,4 MPa DN100 Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 17 września 2020 r.

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:01:26 | Data modyfikacji: 2020-09-18 11:02:22.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Głowaczów, obręb 0024 Mariampol, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki numer 391/1 o powierzchni 0,0011 ha i numer 953/1 o powierzchni 0,0009 ha z dnia 15 września 2020 r.

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-17 13:06:00.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania w ramach inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 14 września 2020 r.

 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-17 13:00:17.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania w ramach inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 14 września 2020 r.

 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-17 12:57:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów  w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 741/1, 753, 741/2 położonych w obrębie ewid. 0019 Lipa w jednostce ewidencyjnej 140702_2 Głowaczów z dnia 10.09.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.15.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-11 13:28:42.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Województwo Mazowieckie prawa właśności nieruchomości położonych w gminie Głowaczów, obręb 0024 Mariampol z dnia 08 września 2020 r.

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 08 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:44:48.

Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 1 września 2020 r.

 Decyzja GKN.I.6821.24.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-04 13:00:18 | Data modyfikacji: 2020-09-04 13:00:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 03.09.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-09-04 07:30:21 | Data modyfikacji: 2020-09-04 07:31:36.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Głowaczów, obręb 0024 Mariampol, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 405/1 o powierzchni 0,0008 ha z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:48:19.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kozienicach I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 602/19 o zasiedzenie części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 259, 260, 261 i 262 położonych w Marianowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 25 sierpnia 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-28 13:58:06 | Data modyfikacji: 2020-08-28 13:59:20.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania w ramach inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-28 13:43:55.

Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie GKN.I.6821.18.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:04:34.

Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie GKN.I.6821.17.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:03:31.

Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie GKN.I.6821.16.2020..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:02:28.

Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie GKN.I.6821.15.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:00:06.

Zawiadomienie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 Zawiadomienie GKN.I.6821.14.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 11:58:50.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie inwestycji "Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 21 sierpnia 2020 r.

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-25 14:12:14 | Data modyfikacji: 2020-08-25 14:12:57.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód powierzchniowych i zrzut wody do prób hydraulicznych oraz wykonania płuczki wiertniczej z rzeki Radomki w km 18+450, dz. o nr ewid. 409, obręb Brzóza, gm. Głowaczów, pow. kozienicki oraz rzeki Wisły w km 386+600 na dz. o nr ewid. 740/1, obręb Regów Stary, gm. Gniewoszów, pow. kozienicki z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-25 14:03:44 | Data modyfikacji: 2020-08-25 14:06:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.14.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-22 12:51:48.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.12.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-21 08:32:03.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-21 08:30:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.11.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:32:29.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.9.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:30:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r.

 Obwieszczenie GBN.6733.6.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:23:26 | Data modyfikacji: 2020-08-20 10:29:17.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania w ramach inwestycji pt."Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów" z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2020 r .pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-08-18 13:59:30 | Data modyfikacji: 2020-08-18 14:41:54.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.07.2020 r.


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą : " Budowa budynku dwustanowiskowego, dobudowanego do budynku remizy OSP w Głowaczowie  na działce ewidencyjnej nr 44 w Głowaczowie"

 Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn. 29.07.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:01:01.
 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dn. 14 lipca 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-27 15:19:14.
 Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 01 lipca 2020 roku znak GKN.I.6821.35.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:35:41.

Zawiadomienie - Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2020 roku

 Zawiadomienie Ogłoszenie z dn. 30.06.2020 GKN.I.6821.24.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:32:01.

Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2020 roku

 Decyzja z dnia 30.06.2020 r. GKN.I.6821.19.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:22:43 | Data modyfikacji: 2020-07-06 15:29:05.
 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:11:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 03.07.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji droga powiatowa Głowaczów - Lipskie Budy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:39:38.

Obwieszczenie Wojweody Mazowieckiego 

 WI-I.747.3.17.2020.MP - obw. WM o wydaniu dec_.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:02:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego z dnia 24.06.2020 r.

 Obwieszczenie z dn.24.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:00:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego z dnia 24.06.2020 r.

 Obwieszczenie WG z dn. 24.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:59:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 22.06.2020 r.

 Obwieszczenie WG z dn.22.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:09:38.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

 WI-I.747.3.17.2020.MP - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:05:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.06.2020 r.

 Obwieszczenie zakończenie postępowania droga Głowaczów - Lipskie Budy z dn.15.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:04:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.06.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Fotowoltaika Kosny z dn.15.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:24:42.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 08.06.2020r.

 Obwieszczenie z 08.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:42:05.

Informacja w sprawie dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Głowaczowie - 12 czerwca 2020 r. (piątek),
za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy, tj. 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

Zarządzenie nr 25.2020

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:25:30 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:26:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. dobudowy garażu - dwustanowiskowego do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie  na działce nr 44

 Obwieszczenie z dnia 05.06.2020 znak GBN.6733.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:09:11.
 Obwieszczenie z dn. 04.06.2020 r. GBN.6733.11.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:37:50.
 Obwieszczenie z dn.04.06..2020r. GBN.6733.9.2020JA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:36:52 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:31:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. przebudowy
i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowej SN/nn oraz budowy kanalizacji światłowodowej na działce nr 154 położonej w obrębie Stanisławów

 Obwieszczenie z dn. 04.06.2020 r. GBN.6733.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:05:46 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:13:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą " Zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku OSP w Głowaczowie na klub seniora
na działce ewidencyjnej 44 , obręb 0009 Głowaczów, ul. Leżeńska 1 w gminie Głowaczów" 

 GBN.6733.4.2020 z dnia 28.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:17:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27.05.2020 r.

 RLOŚ.6220.2.202.MW(17).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:47:05.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM

 Decyzja nr 40.SPEC.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:41:41 | Data modyfikacji: 2020-05-26 11:42:19.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM

 Decyzja nr 39.SPEC..2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:34:00 | Data modyfikacji: 2020-05-26 11:44:34.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości na rzecz  Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ - System

 Decyzja nr 38.SPEC.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:14:23 | Data modyfikacji: 2020-05-26 11:15:02.

Ogłoszenia Starosty Kozienickiego z dnia 14 maja 2020 roku


o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w Cecylówce - Brzózkiej 

 Ogłoszenia z dn. 14.05.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:40:23 | Data modyfikacji: 2020-05-21 14:41:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.05.2020 r.

 GBN.6733.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:30:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 18.05.2020 r.

 GBN.6733.6.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:13:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 19.05.2020 r.

 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ OPINII RDOŚ - DROGA GŁOWACZÓW LIPSKIE BUDY.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:04:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.05.2020 r.

 Obwieszczenie z dn.15.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-05-18 15:40:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 14.05.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej opinii PGW WP droga Głowaczów - Lipskie Budy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:23:47.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji  w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

 WI-I.747.3.13.2020.MP - obw. o wyd. dec. Wojewody Mazowieckiego.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:41:07.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego  o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 07.05.2020 r.

 WI-I.747.3.9.2020.MP - zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 07.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:36:43.

Obwieszczenie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 07.05.2020 r.

 OBWIESZCZENIE UMWM _07.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:44:13 | Data modyfikacji: 2020-05-08 14:47:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 08.05.2020 r.

 Obwieszczenie o wydaniu opinii Sanitarnej fotowoltaika Kosny 08.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:11:54.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 06.05.2020r.

 Obwieszczenie RDOŚ w W z dn. 06.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-07 11:40:05 | Data modyfikacji: 2020-05-07 11:40:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 06.05.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej opinii PPIS - drga Głowaczów - Lipskie Budy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:26:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 06.05.2020 r.

 Obwieszczenie z dn. 06.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:29:22.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2020 roku

 Obwieszczenie z dn.29.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:53:56.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2020 roku 

 Obwieszczenie z dn. 27.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:26:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.04.2020 r.

 Obwieszczenie - Głowaczów - Lipskie Budy z dn.24.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-27 11:01:37.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 20.04.2020r.

 Obwieszczenie z dn. 20.04.2020r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-04-21 16:04:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.04.2020 r.

 GBN.7330.5.2020.JA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:34:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 06.04.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:33:32 | Data modyfikacji: 2020-04-06 12:36:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 02.04.2020 r.

 RLOŚ.6220.2.2020.MW(11).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:36:03.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 31.03.2020 r.

 RLOŚ.6220.2.2020.MW(9).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:58:27.

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 24.03.2020 r.

 GKN.I.6821.24.2020..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:07:43.

Obwieszczenie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 26.03.2020 r.

 PE.I.7440.17.2020.JM(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:44:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 26.03.2020 r.

 GBN.6733.2.2020(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:35:49.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.03.2020 r.

 GBN.6733.1.2020(2).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-23 10:13:54 | Data modyfikacji: 2020-03-23 10:20:13.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 17.03.2020 r.


 

 GBN.6733.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:19:46.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.03.2020r.

 WA.ZUZ.4.4210.3.20.2020.AK.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:52:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.03.2020 r.

 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Kosny.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:00:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 11.03.2020 r.

 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji Oczyszczalnia Ścieków.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 10:58:07.

Obwieszczenie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie "Budowy gazociagu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów z dnia 28.02.2020 r.

 PE.I.7440.17.2019.JM.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:37:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27.02.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Studnia Cecylówka Głowaczowska 27.02.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:51:21.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27.02.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa drogi Gminnej Studnie - Zieleniec etap I i II.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 08:24:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 25.02.2020 r.

 Obwieszczenie dot. rozbudowy - przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Głowaczowie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 13:26:28.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.02.2020 roku

 WOOŚ.II.420.379.2019.MP.19.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-02-25 08:32:24.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14.02.2020 roku

 Obwieszczenie RDOŚ przebudowa drogi Kruszyna - Olszowa Dąbrowa - Studnie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:09:48.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 21.02.2020 r.

 GBN.6733.17.2019.20.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:00:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.02.2020 r.

 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środ. droga Studnie - Zieleniec 12.02.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:58:06.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.02.2020 r.

 Obwieszczenie Stacja demontażu pojazdów 12.02.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:42:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.02.2020 r.

 GBN.6733.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-02-06 08:47:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27.01.2020 r.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Mała Wieś B z dn.27.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 07:44:53 | Data modyfikacji: 2020-01-30 07:46:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.01.2020 r.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Mała Wieś z dn.24.01.2020r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-27 15:42:22.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.01.2020 roku

 WOOŚ.II.420.379.2019.MP.16.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-27 10:04:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 23.01.2020 r.

 Obwieszczenie przebudowa drogi Studnie - Zieleniec opinia RDOŚ z 23.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 08:02:16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 23.01.2020 r.

 Obwieszczenie - uzgodnienie realizacji inwestycji - Stacja demontażu pojazdów Lipska Wola - 23.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 08:00:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.01.2020 r.

 GBN.6733.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-01-16 09:01:59.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.01.2020 r.

 GBN.6733.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2020-01-16 08:59:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 09.01.2020 r.

 RLOŚ.6220.16.2019.MW(11).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:13:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 09.01.2020 r.

 RLOŚ.6220.16.2019.MW(9).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:06:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 08.01.2020 r.

 Budowa drogi gminnej Zieleniec - Studnie. Obwieszczenie o wydaniu opinii przez PPIS oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-08 13:00:50.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 07.01.2020 r

 Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - budowa stacji demontażu pojazdów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:15:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 02.01.2020 r.

 RLOŚ.6220.13.2019.MW(19).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:56:40 | Data modyfikacji: 2020-01-08 09:17:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 02.01.2020 r.

 RLOŚ.6220.12.2019.MW(21).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:54:15.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2019 roku

 Obwieszczenie WOOŚ.II.420.9.2019.DF.26.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:45:14.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2019 roku

 Obwieszczenie WOOŚ.II.420.9.2019.DF.25.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:43:38.
Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:43:38
Opublikowane przez: Monika Tomczak