WYBORY

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:35:53.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:34:10.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie
z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu
ponownego głosowania w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4
listopada 2018 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:05:20.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Głowaczowie z dnia 2 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy w Głowaczowie zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:20:47.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Głowaczowie z dnia 2 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy w Głowaczowie
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:19:55.
Ogłoszenie dotyczące szkolenia dla członków
Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:51:36.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w
obwodzie i obwodowych komisji ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:35:15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Głowaczów

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:33:45.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Głowaczowie z dnia 28 września 2018 r. o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy w Głowaczowie
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:33:04.
Protokół publicznego losowania składów
obwodowych komisji wyborczych (ds. przeprowadzenia
głosowania i ds. ustalenia wyników) spośród
kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników
komitetów wyborczych na terenie gminy GŁOWACZÓW

Protokół

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-28 13:32:27.
Informacja o przeprowadzeniu losowania do OKW w
dniu 28.09.2018 r
 SKM_C25818092513190.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 09:11:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 21
września 2018 r. - podanie do publicznej
wiadomości informacji przekazanej przez Komisarza
Wyborczego w Radomiu II o numerach i granicach
obwodów głosowania, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych na terenie gminy Głowaczów
utworzonych Uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr
XXXVI.272.2018 z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego poz. 5200), a także
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 10:08:09 | Data modyfikacji: 2018-09-24 10:09:16.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:36:24.
Postanownie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:54:43.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:47:46.

INFORMACJA  KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU

 _Informacja komisarza 140702 Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-05 09:41:28 | Data modyfikacji: 2018-09-05 09:43:20.

KALENDARZ WYBORCZY


https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy


 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:43:53 | Data modyfikacji: 2018-08-28 09:47:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27 sierpnia 2018 roku


w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Głowaczów oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych 2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:38:23.

Zarządzenie  Nr 37.2018 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.08.2018r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Głowczów

 Zarzadzenie 37.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:32:07.
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego z
dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach dla
wyborów do Rady Powiatu Kozienickiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:45:33.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:44:58.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I
Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych

Komunikat

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:44:11.
Uchwała Nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:04:42.
Postanowienie nr DRD-5242/56-1/18 Komisarza
Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:28:10.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości
Zarządzenia nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:25:36 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:33:29.
Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:25:36
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:33:29
Opublikowane przez: Monika Tomczak