WYBORY

WYBORY

Uchwała nr XIX/111/12


Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 października 2012 roku


w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
Uchwała nr XIX.111.2012.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:45:50 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:46:38.

Uchwała nr XX/117/12


Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 listopada  2012 roku


w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

 
Uchwała nr XX.117.2012.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:53:57 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:46:38.

Zobacz:
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 .  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 .  WYBORY SOŁTYSÓW 2015 .  WYBORY PREZYDENTA RP 2015 .  WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 .  REFERENDUM .  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:53:57
Opublikowane przez: Monika Tomczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Głowaczów
ul. Rynek
26-903 Głowaczów
Wójt Gminy
Józef Grzegorz Małaśnicki
Kontakt:
Tel: (+48 48) 623-10-75
Fax: (+48 48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl