WYBORY

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:36:24.
Postanownie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:54:43.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:47:46.

INFORMACJA  KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU

 _Informacja komisarza 140702 Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-05 09:41:28 | Data modyfikacji: 2018-09-05 09:43:20.

KALENDARZ WYBORCZY


https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy


 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:43:53 | Data modyfikacji: 2018-08-28 09:47:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27 sierpnia 2018 roku


w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Głowaczów oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych 2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:38:23.

Zarządzenie  Nr 37.2018 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.08.2018r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Głowczów

 Zarzadzenie 37.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:32:07.
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego z
dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach dla
wyborów do Rady Powiatu Kozienickiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:45:33.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:44:58.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I
Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych

Komunikat

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:44:11.
Uchwała Nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:04:42.
Postanowienie nr DRD-5242/56-1/18 Komisarza
Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:28:10.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości
Zarządzenia nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:25:36 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:33:29.
Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:25:36
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:33:29
Opublikowane przez: Monika Tomczak