Analiza gospodarki odpadami

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015 r.

 Roczna_analiza_stan_gospodarki_odpadami_za_2015r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:12:04.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2016 r.

 Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:13:46.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2017 r.

 Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2017r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:16:25.


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2018 r.

 Roczna analiza stan gospodarki odpadami_2018r_.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:06:23.
Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:06:23
Autor: Patrycja Kozłowska
ObowižEzuje od: 2019-04-29
Opublikowane przez: Monika Tomczak