ROK 2018

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odpady komunalne na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy Głowaczów będą odbierane przez konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ EKO- ESTETYKA” Małecki spółka jawna z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska137, tel. 48 – 384- 57-30.
Partner: PPUH „ INTERBUD” Sp. z o. o. z siedzibą: 26-600 Radom , ul. Limanowskiego 154, tel. 48 33 11 435

Firmy w ramach umowy z gminą będą odbierały następujące odpady:

Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku o pojemności 120 l ( zakupiony przez właściciela posesji) ewentualnie w workach czarnych o pojemności 120 l ( zakupiony przez właściciela posesji).
Do odpadów zmieszanych, prosimy w miarę możliwości nie wrzucać odpadów ulegających biodegradacji (liście, trawa, odpadki kuchenne np.: obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek itp.), popiołu.
Odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności 120 l.
Odbiór będzie się odbywał według harmonogramu.
Pojemnik, worki, na wyznaczony dzień należy wystawiać przy drodze przed posesję do godz. 700.

JAK SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE?

ODPADY NALEŻY SEGREGOWAĆ. MIESZANIE ODPADÓW OZNACZA WIĘKSZĄ OPŁATĘ

Segregowane (żółty worek)

- tworzywa sztuczne
-opakowania
- metale - butelki po napojach( np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej,
- plastikowe wiadra, doniczki, plastikowe zakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po żywności
- opakowania metalowe(puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny i metale kolorowe
( puszki)
Pamiętaj: zgnieć butelki( odkręcić nakrętki), kartony przed wyrzuceniem
Papier,
makulatura
( niebieski worek ) - gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę
- papier biurowy i kserograficzny, papier pakowany, koperty i inne materiały wykonane z papieru( celulozy)

Szkło (zielony worek)

-butelki i szklane opakowania po napojach i żywności , słoiki ( bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),
- szklane opakowania po kosmetykach

Biodegradowalne (brązowy worek)

-skoszona trawa, liście i trociny
-drobne gałęzie, resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj
- odpady żywnościowe

Komunalne (worki czarne i pojemniki 120 l lub 240 l właściciela)

- odpady żywnościowe pozostałości jedzenia i produktów spożywczych,
-papiery po maśle, saszetki po herbacie, pampersy, zużyte artykuły higieniczne, zmiotki , zabrudzone szmaty i ubrania i inne których nie można posegregować

Popiół, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, opakowania po farbach, lakierach i chemikaliach, zużyte opony, odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie),odpady remontowe i rozbiórkowe , które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Głowaczowie ul. Kozienicka 1 f, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

Nadmieniamy, że w mieszanych odpadach komunalnych nie mogą występować odpady przeznaczone do segregacji i odwrotnie, w odpadach segregowanych nie mogą występować odpady należące do zmieszanych odpadów komunalnych.
Powyższe zasady nie dotyczą właścicieli gospodarstw którzy zadeklarowali, że nie będą segregować odpadów.
Inne, ważne informacje na temat systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Głowaczów są dostępne na stronie internetowej http://glowaczow.pl/ w zakładce zbiórka odpadów komunalnych , a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy Głowaczów Referat Gospodarki Komunalnej ul. Kozienicka 1 f lub pod numer tel.4862310 47.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW

Gmina Głowaczów informuję, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Głowaczów uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe ( kwartał), bez wezwania, w terminach:

I kwartał - do 31 marca,
II kwartał - do 30 czerwca,
III kwartał - do 30 września,
IV kwartał – do 31 grudnia.

Wpłat można dokonywać w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Kozienicka 1 f, w godz. od 700 do 1500,

na rachunek bankowy : 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010 lub u inkasenta.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 09:07:55 | Data modyfikacji: 2019-03-05 14:42:29.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Głowaczów.

 DEKLARACJA 1.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 09:21:47 | Data modyfikacji: 2019-03-05 14:43:05.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Głowaczów

 DEKALRACJA 2.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 09:24:46 | Data modyfikacji: 2019-03-05 14:43:37.
Data wprowadzenia: 2018-12-07 09:24:46
Data modyfikacji: 2019-03-05 14:43:37
Autor: Patrycja Kozłowska
Opublikowane przez: Monika Tomczak