Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27.02.2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych
i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 Obwieszczenie PKW 27.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 17:07:46 | Data modyfikacji: 2019-03-05 17:11:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
24.04.2019 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.04.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 11:46:49.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 kwietnia 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 16:48:32.

Protokół publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych na terenie gminy Głowaczów

 Protokół z dn.30.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 11:03:18.

Postanowienie nr 51.2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Głowaczów

 Postanowienie nr 51.2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 6 maja 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:52:37 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:26:23.

Postanowienie nr 65.2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 

 Postanowienie nr 65.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:53:40 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:04:54.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Paelamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

 Obwieszczenia OKW II- zarejestrowane listy -5.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:33:04 | Data modyfikacji: 2019-05-14 12:40:11.

Zawiadomienie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Głowaczów o planowanym szkoleniu

 Z A W I A D O M I E N I E 13.05.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:39:24 | Data modyfikacji: 2019-05-13 15:06:16.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:39:24
Data modyfikacji: 2019-05-13 15:06:16
Opublikowane przez: Monika Tomczak