ROK 2019

Uchwała nr XV.90.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu 

 Uchwała nr XV.90.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:03:30.

Uchwała nr XV.89.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok

 Uchwała nr XV.89.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:01:11.

Uchwała nr XV.88.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu prcay Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok

 Uchwała nr XV.88.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:55:36.

Uchwała nr XV.87.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 Uchwała nr XV.87.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:53:19.

Uchwała nr XV.86.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2020

 Uchwała nr XV.86.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:49:09 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:50:52.

Uchwała nr XV.85.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

 Uchwała nr XV.85.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:45:56 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:46:24.

Uchwała nr XIV.84.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głowaczów na rok szkolny 2019/2020

 Uchwała nr XIV.84.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:58:14.

Uchwała nr XIV.83.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 Uchwała nr XIV.83.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:55:51.

Uchwała nr XIV.82.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowaczów służebnościami gruntowymi oraz przesyłu

 Uchwała nr XIV.82.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:53:42.

Uchwała nr XIV.81.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała nr XIV.81.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:48:11 | Data modyfikacji: 2019-12-31 13:48:55.

Uchwała nr XIII.80.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Leżenice

 Uchwała nr XIII.80.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:34:12.

Uchwała nr XIII.79.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż 8 t na drodze gminnej w miejscowości Ursynów od drogi powiatowej Brzóza - Przejazd (nr1716 W) kierunek Wólka Brzózka

 Uchwała nr XIII.79.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:30:58.

Uchwała nr XIII.78.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2020

 Uchwała nr XIII.78.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:24:40.

Uchwała nr XIII.77.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2020

 Uchwała nr XIII.77.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:20:38 | Data modyfikacji: 2019-12-31 13:22:12.

Uchwała nr XIII.76.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 Uchwała nr XIII.76.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:16:19.

Uchwała nr XIII.75.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała nr XIII.75.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:13:07 | Data modyfikacji: 2019-12-31 13:17:54.

Uchwała nr XIII.74.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.23.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus "Słoneczny Zakątek" w Głowaczowie

 Uchwała nr XIII.74.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:04:47.

Uchwała nr XIII.73.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 Uchwała Nr XIII.73.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:57:15 | Data modyfikacji: 2019-12-31 12:59:54.

Uchwała nr XIII.72.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała nr XIII.72.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:47:43.

Uchwała nr XII.71.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII.120.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa

 Uchwała nr XII.71.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-12 11:39:43.

Uchwała nr XII.70.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 Uchwała nr XII.70.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-12 11:36:37 | Data modyfikacji: 2019-11-12 11:38:07.

Uchwała nr XII.69.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 Uchwała Nr XII.69.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-12 10:42:05.

Uchwała nr XII.68.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr , 118/1 i 118/2

 Uchwała nr XII.68.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 11:11:20.

Uchwała nr XII.67.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Dąbrowie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miejskiej Dąbrowie

 Uchwała nr XII.67.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 11:01:49.

Uchwała nr XII.66.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głowaczów nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 5/13, 8, 9/2, 10 , 23 położone w miejscowości Brzóza

 Uchwała nr XII.66.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 10:59:26.

Uchwała nr XII.65.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie 

 Uchwała nr XII.65.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 14:00:49.

Uchwała nr XII.64.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów 

 Uchwała nr XII.64.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:42:51 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:05:35.

Uchwała nr XII.63.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 Uchwała nr XII.63.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:36:04 | Data modyfikacji: 2019-11-06 13:36:46.

Uchwała nr XI.62.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 Uchwała nr XI.62.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:25:01.

Uchwała nr XI.61.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

 Uchwała nr XI.61.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:22:21.

Uchwała nr XI.60.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 Uchwała nr XI.60.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:05:52 | Data modyfikacji: 2019-10-01 14:28:34.

Uchwała nr X.59.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 lipca 2019 roku


w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głowaczów nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr804/2 położonej w miejscowości Głowaczów.

 Uchwała Nr X.59.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:49:07.

Uchwała nr X.58.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia17 lipca 2019 roku


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Uchwała Nr X58.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:43:50.

Uchwała nr X.57.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 lipca 2019 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała Nr X.57.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:37:43 | Data modyfikacji: 2019-08-08 13:40:22.

Uchwała nr IX.56.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zaliczenia dróg do do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr IX.56.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 09:11:37 | Data modyfikacji: 2019-07-19 09:13:57.

Uchwała nr IX.55.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała nr IX.55.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:55:51 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:56:34.

Uchwała nr IX.54.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała nr IX.54.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:44:10 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:47:29.

Uchwała nr IX.53.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 Uchwała nr IX.53.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:36:26 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:37:12.

Uchwała nr VIII.52.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzóza 

 Uchwała nr VIII.52.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:28:42.

Uchwała nr VIII.51.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Głowaczów za 2018 r. w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała nr VIII.51.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:22:55 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:26:41.

Uchwała nr VIII.50.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała nr VIII.50.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:16:17 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:17:37.

Uchwała nr VIII.49.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów

 Uchwała nr VIII.49.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:53:38 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:05:38.

Uchwała nr VIII.48.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała nr VII.48.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:49:18 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:50:34.
Uchwała nr VII.47.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie  zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

 Uchwała nr VII.47.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:36:45 | Data modyfikacji: 2019-05-17 14:38:00.
Uchwała nr VII.46.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.46.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:21:44 | Data modyfikacji: 2019-05-17 14:25:27.
Uchwała nr VII.45.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.45.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:59:34.
Uchwała nr VII.44.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.44.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:52:43 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:53:25.
Uchwała nr VII.43.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów

 Uchwała nr VII.43.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:30:41 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:31:30.
Uchwała nr VII.42.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019

 Uchwała nr VII.42.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:19:11 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:20:35.
Uchwała nr VIII.41.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2019

 Uchwała nr VII.41.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:09:50 | Data modyfikacji: 2019-05-17 11:18:04.
Uchwała nr VII.40.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019 - 2030

 Uchwała nr VII.40.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:08:21 | Data modyfikacji: 2019-05-17 10:17:05.
Uchwała nr VI.39.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku 


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała nr VI.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:38:51 | Data modyfikacji: 2019-05-17 09:38:39.
Uchwała nr VI.38.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr V.30.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r. dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

 Uchwała nr VI.38.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:36:23 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:11.
Uchwała nr VI.37.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała nr VI.37.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:30:46 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:31:55.
Uchwała nr VI.36.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 Uchwała Nr VI.36.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:16:10 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:16:54.
Uchwała nr VI.35.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2018 roku


w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała nr VI.35.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:00:04.
Uchwała nr VI.34.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 Uchwała nr VI.34.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:54:48.
Uchwała nr VI.33.2019

Rady Gminy Głowaczów 28 lutego 2019 roku


w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

 Uchwała nr VI.33.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:37:26 | Data modyfikacji: 2019-05-08 12:40:43.
Uchwała nr VI.32.2019

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr VI.32.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:27:31.
Uchwała nr V.31.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr III.22.2018 z dnia 20grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu statutu

 UCHWAŁA Nr V.31.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:41:40.
Uchwała nr V.30.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.


w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 UCHWAŁA Nr V.30.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:35:37.
Uchwała nr V.29.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie

 Uchwała nr V.29.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:31:26 | Data modyfikacji: 2019-08-16 09:25:01.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:31:26
Data modyfikacji: 2019-08-16 09:25:01
Autor: Justyna Bojarska - Siębor
Opublikowane przez: Monika Tomczak