ROK 2019

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 r

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:23:04 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:50:14.
Zarządzenie nr 2 z dnia 09.01.2019 r

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 2.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:49:15.
Zarządzenie nr 3 z dnia 15.01.2019

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w roku szkolnym 2019/2020

 Zarządzenie nr 3.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:36:13.
Zarządzenie nr 4 z dnia 21.01.2019

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 4.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:42:57.
Zarządzenie nr 5 z dnia 22.01.2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 5.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:45:55.
Zarządzenie nr 6 z dnia 25.01.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2019

 Zarządzenie nr 6..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:09:06.
Zarządzenie nr 7 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka Głowaczowska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 7.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:29:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:35:16.
Zarządzenie nr 8 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipska Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 8.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:38:02.
Zarządzenie nr 9 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawska Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 9.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:43:22.
Zarządzenie nr 10 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Adamów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 10.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:50:25.
Zarządzenie nr 11 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabnowola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 11.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:55:28.
Zarządzenie nr 12 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stanisławów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:00:15.
Zarządzenie nr 13 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzianki Pancerne oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 13.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:09:38.
Zarządzenie nr 14 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Leżenice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:27:37.
Zarządzenie nr 15 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka - Brzózka  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 15.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:33:45.
Zarządzenie nr 16 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Bobrowska  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 16.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:32:09 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:06:35.
Zarządzenie nr 17 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogożek oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 17.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:01:43.
Zarządzenie nr 18 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chodków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 18.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:07:24.
Zarządzenie nr 19 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podmieście oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 19.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:13:08.
Zarządzenie nr 20 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 20.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:17:22 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:10:25.
Zarządzenie nr 21 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Klementynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 21.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:25:31.
Zarządzenie nr 22 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bobrowniki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 22.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:33:30.
Zarządzenie nr 23 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrówki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 23.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:38:21.
Zarządzenie nr 24 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Helenów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 24.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 08:57:05 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:51:13.
Zarządzenie nr 25 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Henryków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 25.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:16:10 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:49:47.
Zarządzenie nr 26 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 26.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:22:26 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:01.
Zarządzenie nr 27 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 27.2019,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:40:14 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:13.
Zarządzenie nr 28 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Emilów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 28.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:45:35 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:28.
Zarządzenie nr 29 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mariampol  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 29.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 10:33:28 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:40.
Zarządzenie nr 30 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Brzózka oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 30.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 10:48:59.
Zarządzenie nr 31 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Grabnowolska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 31.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:05:52.
Zarządzenie nr 32 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zieleniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 32.2019,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:18:19.
Zarządzenie nr 33 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sewerynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 33.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:22:14.
Zarządzenie nr 34 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Michałów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 34.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:31:37.
Zarządzenie nr 35 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przejazd oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 35.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:36:56 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:15:19.
Zarządzenie nr 36 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jasieniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 36..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:42:06 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:42:14.
Zarządzenie nr 37 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Maciejowice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 37.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:46:07.
Zarządzenie nr 38 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miejska Dąbrowa  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 38.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:50:37.
Zarządzenie nr 39 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosny oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 39.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:35:07.
Zarządzenie nr 40 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzóza oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 40.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:40:39.
Zarządzenie nr 41 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Głowaczów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 41.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:45:53.
Zarządzenie nr 42 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ursynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 42.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:49:53.
Zarządzenie nr 43 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 43.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:53:45.
Zarządzenie nr 44 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studnie  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 44.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:57:59.
Zarządzenie nr 45 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Moniochy oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 45.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 14:01:54.
Data wprowadzenia: 2019-02-18 14:01:54
Autor: Monika Tomczak
Opublikowane przez: Monika Tomczak