ROK 2019

Zarządzenie nr 118.2019


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne

 Zarządzenie nr 118.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:50:48.

Zarządzenie nr 117.2019


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

 Zarządzenie nr 117.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:47:06.

Zarządzenie nr 116.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 116.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:38:49 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:40:55.

Zarządzenie nr 115.2019


w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"

 Zarządzenie 115.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:35:17 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:35:59.

Zarządzenie nr 114.2019


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 114.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:30:44 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:35:30.

Zarządzenie nr 113.2019


w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Głowaczowie 

 Zarządzenie nr 113.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:26:36 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:09:17.

Zarządzenie nr 112.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 112.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:24:08 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:25:20.

Zarządzenie nr 111.2019


w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 111.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:21:34 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:40:20.

Zarządzenie nr 110.2019


w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

 Zarządzenie 110.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:58:43 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:19:02.

Zarządzenie nr 109.2019


w sprawie zmiany zarządzenia nr 105.2019 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2019 r.

 Zarządzenie nr 109.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:19:03.

Zarządzenie nr 108.2019


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 108.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:47:50 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:48:49.

Zarządzenie nr 107.2019


w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych

 Zarządzenie nr 107.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:41:50.

Zarządzenie nr 106.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie 106.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:21:23 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:39:06.

Zarządzenie nr 105.2019


w sprawie ustalenia regulaminu wyboru rady pracowniczej

 Zarządzenie nr 105.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 10:40:16.

Zarządzenie nr 104.2019


w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 104.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 10:20:24 | Data modyfikacji: 2019-12-06 10:34:04.

Zarządzenie nr 103.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 103.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-06 09:59:25 | Data modyfikacji: 2019-12-06 10:01:37.

Zarzadzenie nr 102.2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku

 Zarządzenie nr 102.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:08:55 | Data modyfikacji: 2019-11-25 14:26:57.

Zarządzenie nr 101.2019


w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie "Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w miejscowości Brzóza"

 Zarządzenie nr 101.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:06:41 | Data modyfikacji: 2019-11-25 14:26:34.

Zarządzenie nr 100.2019


w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Głowaczów projektu Uchwały Budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Projekt Budżetu na 2020 rok wraz z WPF.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-18 13:25:56 | Data modyfikacji: 2019-11-18 13:27:22.

Zarządzenie nr 99.2019


w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2019 r.

 Zarządzenie nr 99.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-18 13:20:46 | Data modyfikacji: 2019-11-18 13:23:08.

Zarządzenie nr 98.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 98.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:14:13 | Data modyfikacji: 2019-11-15 09:18:56.

Zarządzenie nr 97.2019


w sprawie zmian powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki Pancerne na odcinku od 0+ 000 do km 0+ 511,33"

 Zarządzenie nr 97.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:33:39.

Zarządzenie nr 96.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 96.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:31:26 | Data modyfikacji: 2019-11-06 12:43:46.

Zarządzenie nr 95.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 95.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:10:36.

Zarządzenie nr 94.2019


w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 94.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:00:26.


Zarządzenie nr 93.2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 93.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:56:00.

Zarządzenie nr 92.2019


w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska" 

 Zarządzenie nr 92.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:40:18.

Zarządzenie nr 91.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 91.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:25:54 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:26:26.

Zarządzenie nr 90.2019


w sprawie regulaminu postępowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie Nr 90.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:40:11 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:16:40.

Zarządzenie nr 89.2019


w sprawie  powierzenia stanowiska wicedyrektora PSP w Brzózie 

 Zarządzenie nr 89.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:15:25.

Zarządzenie nr 88.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 88.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:12:23.

Zarządzenie nr 87.2019


w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej 

 Zarządzenie nr 87.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:07:38.

Zarządzenie nr 86.2019


w sprawie odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej z zajmowanego stanowiska

 Zarządzenie Nr 86.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:02:50.

Zarządzenie nr 85.2019


w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora PSP w Głowaczowie 

 Zarządzenie nr 85.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:52:23.

Zarządzenie nr 84.2019


w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2019 r.

 Zarządzenie nr 84.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:46:24.

Zarządzenie nr 83.2019


w sprawie zmian w budżecie gminy

 Zarządzenie nr 83.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:39:32.

Zarządzenie nr 82.2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej 

 Zarządzenie nr 82.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:34:48.

Zarządzenie nr 81.2019 


w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

 Zarządzenie nr 81.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:39:52 | Data modyfikacji: 2019-08-22 12:51:20.

Zarządzenie nr 80.2019 


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

 Zarządzenie nr 80.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:03:58 | Data modyfikacji: 2019-08-22 12:51:08.

Zarządzenie nr 79.2019 z dnia 23.07.2019


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok , oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

 Zarządzenie nr79.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 11:21:49 | Data modyfikacji: 2019-08-08 11:22:22.

Zarządzenie nr 78.2019 z dnia 23.07.2019


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Eweliny Skwiry nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Głowaczowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie nr78.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-08-08 11:14:00 | Data modyfikacji: 2019-08-08 11:14:52.

Zarządzenie nr 77.2019 z dnia 19.07.2019


w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej gminy Głowaczów 

 Zarządzenie nr 77.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-08 11:05:36 | Data modyfikacji: 2019-08-08 11:07:12.

Zarządzenie nr 76.2019 z dnia 28.06.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 76.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 08:57:00 | Data modyfikacji: 2019-08-08 09:00:17.

Zarządzenie nr 75.2019 z dnia 28.06.2019


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019-2030

 Zarządzenie nr 75.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 08:53:08 | Data modyfikacji: 2019-08-08 08:53:55.

Zarządzenie nr 74.2019 z dnia 26.06.2019


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 74.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 10:15:03 | Data modyfikacji: 2019-07-19 10:19:12.

Zarządzenie nr 73.2019 z dnia 24.06.2019


w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Górna , gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 73.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 10:13:35 | Data modyfikacji: 2019-07-19 10:16:20.

Zarządzenie nr 72.2019 z dnia 12.06.2019


w sprawie opracowania "Strategii budowy i rozbudowy dróg gminnych na lata 2019-2028"

 Zarządzenie nr 72.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 10:09:09 | Data modyfikacji: 2019-07-19 10:10:28.

Zarządzenie nr 71.2019 z dnia 30.05.2019


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Głowaczów za rok 2018

 Zarządzenie nr 71.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 10:05:17 | Data modyfikacji: 2019-07-19 10:05:58.

Zarządzenie nr 70.2019 z dnia 24.05.2019


w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwiedzającego Profil Zaufany 

 Zarządzenie nr 70.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-07-19 09:36:00 | Data modyfikacji: 2019-07-19 10:00:46.

Zarządzenie nr 69.2019 z dnia 24.05.2019


w sprawie powołania gminnej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i związanych z nimi zdarzeń losowych na terenie Gminy Głowaczów zaistniałych w maju 2019 r.

 Zarządzenie nr 69.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 09:24:24 | Data modyfikacji: 2019-07-19 09:25:06.

Zarządzenie nr 68.2019 z dnia 21.05.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 68.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:54:40 | Data modyfikacji: 2019-05-31 13:59:42.

Zarządzenie nr 67.2019 z dnia 13.05.2019


w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych za rok 2018

 Zarządzenie nr 67.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:02:53 | Data modyfikacji: 2019-05-31 12:04:35.

Zarządzenie nr 66.2019 z dnia 06.05.2019


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 66.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:34:30.

Zarządzenie nr 65.2019 z dnia 06.05.2019


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.W.B.Głowackiego w Brzózie

 Zarządznie nr 65.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:29:17.

Zarządzenie nr 64.2019 z dnia 06.05.2019


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie 

 Zarządzenie nr 64.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:26:04.

Zarządzenie nr 63.2019 z dnia 30.04.2019


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Głowaczów 

 Zarządzenie nr 63.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:04:24 | Data modyfikacji: 2019-05-31 10:06:47.

Zarządzenie nr 62.2019 z dnia 30.04.2019


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 62.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:43:50 | Data modyfikacji: 2019-05-31 09:46:23.
Zarządzenie nr 61 z dnia 04.04.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie

 Zarządzenie Nr 61.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-09 13:02:05.
Zarządzenie nr 60.2019 z dnia 04.04.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie 

 Zarządzenie nr 60.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:51:45.
Zarządzenie nr 59 z dnia 04.04.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie

 Zarządzenie Nr 59.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:48:59.
Zarządzenie nr 58.2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 58.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:39:22 | Data modyfikacji: 2019-04-09 12:40:08.
Zarządzenie nr 57.2019 z dnia 25.03.2019

w sprawie przedłożenia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za rok 2018

 Zarządzenie nr 57.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:18:04 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:12:01.
Zarządzenie nr 56 z dnia 19.03.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie 

 Zarządzenie nr 56.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:12:25.
Zarządzenie nr 55.2019 z dnia 19.03.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonioenia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie 

 Ząrzadzenie nr 55..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:13:21 | Data modyfikacji: 2019-04-09 12:08:07.
Zarządzenie nr 54.2019 z dnia 19.03.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonioenia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie 

 Zarządzenie nr 54.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:04:21.
Zarządzenie nr 53.2019 z dnia 18.03.2019

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 Zarządzenie nr 53.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:00:59.
Zarządzenie nr 52.2019 z dnia 13.03.2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

 Zarządzenie nr 52.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:56:31 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:57:22.
Zarządzenie nr 51 z dnia11.03.2019

w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne 

 Zarządzenie Nr 51.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:51:11.
Zarządzenie nr 50 z dnia 07.03.2019

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości maksymalnych kwot dofinansowań opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w 2019 r.

 Zarządzenie nr 50.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:39:26 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:40:00.
Zarządzenie nr 49.2019 z dnia 06.03.2019r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. budownictwa i nieruchomości 

 Zarządzenie nr 49,2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:18:49 | Data modyfikacji: 2019-03-06 15:34:47.
Zarządzenie nr 48.2019 z dnia 06.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji do zadania pt. "Utylizacja uszkodzonego sprzętu elektronicznego i innego"

 Zarządzenie nr 48.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:12:28.
Zarządzenie nr 47.2019 z dnia 04.03.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów

 Zarządzenie nr 47..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:14:04 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:18:43.
Zarządzenie nr 46.2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 46.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:03:14.
Zarządzenie nr 45 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Moniochy oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 45.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 14:01:54.
Zarządzenie nr 44 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studnie  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 44.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:57:59.
Zarządzenie nr 43 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 43.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:53:45.
Zarządzenie nr 42 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ursynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 42.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:49:53.
Zarządzenie nr 41 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Głowaczów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 41.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:45:53.
Zarządzenie nr 40 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzóza oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 40.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:40:39.
Zarządzenie nr 39 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosny oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 39.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:35:07.
Zarządzenie nr 38 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miejska Dąbrowa  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 38.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:50:37.
Zarządzenie nr 37 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Maciejowice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 37.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 12:46:07.
Zarządzenie nr 36 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jasieniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 36..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:42:06 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:42:14.
Zarządzenie nr 35 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przejazd oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 35.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:36:56 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:15:19.
Zarządzenie nr 34 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Michałów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 34.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:31:37.
Zarządzenie nr 33 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sewerynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 33.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:22:14.
Zarządzenie nr 32 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zieleniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 32.2019,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:18:19.
Zarządzenie nr 31 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Grabnowolska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 31.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:05:52.
Zarządzenie nr 30 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Brzózka oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 30.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 10:48:59.
Zarządzenie nr 29 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mariampol  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 29.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 10:33:28 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:40.
Zarządzenie nr 28 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Emilów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 28.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:45:35 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:28.
Zarządzenie nr 27 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 27.2019,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:40:14 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:13.
Zarządzenie nr 26 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 26.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:22:26 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:50:01.
Zarządzenie nr 25 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Henryków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 25.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:16:10 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:49:47.
Zarządzenie nr 24 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Helenów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 24.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 08:57:05 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:51:13.
Zarządzenie nr 23 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrówki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 23.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:38:21.
Zarządzenie nr 22 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bobrowniki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 22.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:33:30.
Zarządzenie nr 21 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Klementynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 21.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:25:31.
Zarządzenie nr 20 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 20.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:17:22 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:10:25.
Zarządzenie nr 19 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podmieście oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 19.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:13:08.
Zarządzenie nr 18 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chodków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 18.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:07:24.
Zarządzenie nr 17 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogożek oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 17.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 10:01:43.
Zarządzenie nr 16 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Bobrowska  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 16.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:32:09 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:06:35.
Zarządzenie nr 15 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka - Brzózka  oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 15.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:33:45.
Zarządzenie nr 14 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Leżenice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:27:37.
Zarządzenie nr 13 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzianki Pancerne oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 13.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:09:38.
Zarządzenie nr 12 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stanisławów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:00:15.
Zarządzenie nr 11 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabnowola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 11.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:55:28.
Zarządzenie nr 10 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Adamów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarzadzenie nr 10.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:50:25.
Zarządzenie nr 9 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawska Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 9.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:43:22.
Zarządzenie nr 8 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipska Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 8.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:38:02.
Zarządzenie nr 7 z dnia 29.01.2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka Głowaczowska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 7.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:29:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:35:16.
Zarządzenie nr 6 z dnia 25.01.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2019

 Zarządzenie nr 6..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:09:06.
Zarządzenie nr 5 z dnia 22.01.2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 5.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:45:55.
Zarządzenie nr 4 z dnia 21.01.2019

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 4.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:42:57.
Zarządzenie nr 3 z dnia 15.01.2019

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w roku szkolnym 2019/2020

 Zarządzenie nr 3.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:36:13.
Zarządzenie nr 2 z dnia 09.01.2019 r

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 2.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:49:15.
Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 r

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:23:04 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:50:14.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:23:04
Data modyfikacji: 2019-02-05 11:50:14
Autor: Grażyna Rybarczyk
Opublikowane przez: Monika Tomczak