Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
07.01.2019 r.

Obwieszczenie z dnia 07.01.2019 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:31:53.
Uchwała nr Ra.456.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz
możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała nr Ra.456.2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:50:18 | Data modyfikacji: 2019-01-10 13:53:40.
Uchwała nr Ra.457.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2030

Uchwała nr Ra.457.2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:52:38.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:52:38
Opublikowane przez: Monika Tomczak