Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 23.12.2019 r.

 GBN.6733.32.2019 z dn.23.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:30:54.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2019 r.

 GBN.6733.31.2019 z dn.20.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:24:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2019 r.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - fotowoltaika Bobrowniki.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:50:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 19.12.2019 r.


w sprawie wszętego postepowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Etap I – przebudowa drogi gminnej Studnie – Zieleniec km 0+000 – 0 + 816”; „Etap II- Przebudowa drogi gminnej Studnie – Zieleniec km 0+816-1+632”, na odcinku łącznym 1,632 km na działkach o nr ew. 510, 511, 592, 593 obręb 0035 – Studnie i 0039 Zieleniec- Józefów, gmina Głowaczów, powiat Kozienicki.

 RLOŚ.6220.18.2019.MW(2).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:48:38 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:50:41.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 19.12.2019 r


w sprawie rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków  w Głowaczowie 

 RLOŚ.6220.16.2019.MW.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:25:11 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:27:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 06.12.2019 r.

 RLOŚ.6220.12.2019.MW(20) z dn. 06.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:46:59.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 04.12.2019 r

 GBN.6733.29.2019 z dn.04.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:22:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 04.12.2019 r.

 Informacja Bobrowniki fotowoltaika odmowa wydania opinii RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:47:26.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 03.12.2019 r.

 Obwieszczenie o wydanej opinii RDOŚ Mała Wieś B z dn.03.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 07:39:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 02.12.2019 r.

 RLOŚ.6220.13.2019.MW(16) z dn. 02.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 15:49:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 02.12.2019 r.

 RLOŚ.6220.12.2019.MW z dnia 02.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 15:47:12.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28.11.2019 r.

 Obwieszczenie RLOŚ.6220.15.2019.MW (10) z dnia 28.11.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:18:05.

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2019 roku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Poltyki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

 PE.I.7440.17.2019.ES.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:09:14 | Data modyfikacji: 2019-11-26 11:10:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.11.2019 r.

 GBN.6733.28.2019 z dn.22.11.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:10:59.


Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 15.11.2019 r.

 GKN.I.683.3.7.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:27:52.

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 14.11.2019 r.

 GKN.I.6821.13.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:02:34.

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego z dnia 14.11.2019 r.

 GKN.I.6821.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:59:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 18.11.2019 r.

 GBN.6733.30.2019 z dn.18.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:50:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 18.11.2019 r.

 GBN.6733.27.2019 z dn.18.11.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:35:13.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 15.11.2019 r.

 GBN.6733.25.2019 z dn.15.11.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:31:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 14.11.2019 r.

 GBN..6733.24.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:57:51.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05.11.2019 r.

 WOOŚ.II.420.9.2019.DF.23.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-14 12:38:46 | Data modyfikacji: 2019-11-14 12:47:21.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.11.2019 roku znak: RLOŚ.6220.13.2019.MW(11)

 Fotowoltaika Mała Wieś B.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-13 11:02:41.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.11.2019 roku znak: RLOŚ.6220.12.2019.MW(9)

 Zawiadomienie - Obwieszczenie Mała Wieś A.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-13 10:59:45.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów

 Obwieszczenie z dn.. 12.11.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-11-12 09:14:14.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 06.11.2019 roku

 RLOŚ.6220.15.2019.MW(4).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 14:21:49.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 31.10.2019 r.

 GBN.6733.26.2019(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-31 13:10:32.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.10.2019 r.

 WOOŚ-II.420.379.2019.MP.9.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-10-28 15:32:04.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.10.2019 r.

 WOOŚ-II.420.379.2019.MP.3.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-10-28 15:30:30.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28.10.2019 r.

 GBN.6733.32.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-28 15:25:37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 23.10.2019 r.

 GBN.6733.23..2019(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-24 14:38:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 11.10.2019 r.

 GBN.6733.22..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:27:12.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 

 SPN.R.7533.41.8.2014.DK.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:23:14.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 04.10.2019 r.

 GBN.6733.31.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:04:04.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 04.10.2019 r.

 GBN.6733.21..2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:00:49.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  -  Zawiadomienie 

 WA.ZUZ.3.421.637.2019.DŁ.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:32:03 | Data modyfikacji: 2019-10-10 11:15:41.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.09.2019 r.

 GKN.6733.29.2019.JA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-25 13:14:19.

Zawiadomienie Wójta Gminy Głowaczów z dn. 24.09.2019 r.

 RLOŚ.6220.9.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:30:57 | Data modyfikacji: 2019-09-24 14:31:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 23.09.2019 r.

 GBN.6733.27.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:27:46.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 20.09.2019 r.

 GBN.6733.28.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-20 13:49:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.09.2019 r.

 GBN.6733.26.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-13 11:22:48.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.09.2019 r.

 GBN.6733.25.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-13 11:21:21.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 10.09.2019 r.

 GBN.6733.20.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:03:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 26.08.2019 r.
 GBN.6733.18.2019(2).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-26 08:30:02 | Data modyfikacji: 2019-08-26 08:32:27.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20.08.2019 r.

 GBN.6733.15.2019(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-22 08:49:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 12.08.2019 r.

 GPB.6733.18.2019(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:42:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 07.08.2019 r.

 GBN.6733.24.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-08 11:28:07 | Data modyfikacji: 2019-08-08 11:28:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 01.08.2019 r.

 GBN.6733.23.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:48:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:49:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 01.08.2019 r.

 GBN.6733.22.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:46:07 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:50:16.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 31.07.2019 r.

 GBN.6733.13.2019(4).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:28:13 | Data modyfikacji: 2019-07-31 14:29:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.07.2019 r.

 GPB.6733.16.2019(1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-24 09:54:02 | Data modyfikacji: 2019-07-24 09:54:40.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.07.2019 r.


 

 GPB.6733.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-24 09:51:34 | Data modyfikacji: 2019-07-24 09:57:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 19.07.2019 r.

 GBN.6733.21.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:38:23 | Data modyfikacji: 2019-07-24 09:46:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
12.07.2019 r.
 GBN.6733.19.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:31:37 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:32:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
09.07.2019 r.
 GBN.6733.13.2019(3).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-07-10 13:19:56.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 18.06.2019 r.

 GPB.6733.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:03:09.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 17.06.2019 r.

 GBN.6733.18.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:01:32.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 17.06.2019 r.

 GBN.6733.13.2019(2).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-19 10:59:25.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.06.2019 r.

 GBN.6733.16.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:01:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.06.2019 r.

 GBN.6733.15.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:58:49.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.06.2019 r.

 GBN.6733.14.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:56:02.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 05.06.2019 r.

 GBN.6733.13.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:53:36.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.05.2019 r.

 CCF20190528_0004.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:50:33.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.05.2019 r.

 CCF20190528_0003.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:48:09.


Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 22.05.2019 r.

 CCF20190528_0002.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:44:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
22.05.2019 r.
 CCF20190528_0001.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:42:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
21.05.2019 r.
 CCF20190528.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:35:43.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów 

 CCF20190522.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:22:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
17.05.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.17.05.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:37:59 | Data modyfikacji: 2019-05-20 15:38:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
10.05.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 CCF.20190510.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:57:06 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:00:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
26.04.2019 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.04.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:27:08 | Data modyfikacji: 2019-05-10 11:20:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
26.04.2019 r.
 Obwieszczenie WG z dnia 26.04.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:26:59 | Data modyfikacji: 2019-05-06 15:04:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
26.04.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.26.04.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-06 13:57:31 | Data modyfikacji: 2019-05-06 14:23:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
02.04.2019 r.
 Obwieszczenie z dn. 02.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:38:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
01.04.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.01.04.2019 r.,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:30:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
01.04.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.. 01.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-04-01 17:38:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
01.04.2019r.
 Obwieszczenie z dn. 01.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-04-01 17:35:23.
Informacja Wójta Gminy Głowaczów z dnia
01.04.2019 r.
 Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej z dn.01.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 15:21:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
27.03.2019 r.
 Obwieszczenie z dn. 27.03.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:49:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
25.03.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.25.03.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:35:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
12.03.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.12.03.2019 r,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:05:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
22.02.2019 r.
 Obwieszczenie z dn.22.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2019-02-22 20:14:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
18.02.2019 r
 18.02.2019_Obwieszczenie_WG.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2019-02-22 20:11:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
04.02.2019 r.
 Obwieszczenie_z_dn._04.02.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2019-02-22 20:09:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
07.01.2019 r.

Obwieszczenie z dnia 07.01.2019 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:31:53.
Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:31:53
Opublikowane przez: Monika Tomczak