ROK 2018

Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 02.01.2018 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 02.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-15 07:43:09 | Data modyfikacji: 2018-01-15 07:44:45.
Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 15.01.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 15.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:28:32.
Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 15.01.2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolch i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków doskonalenia zawodowego na 2018 r.

 Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 15.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:11:58.
Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 22.01.2018 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w roku szkolnym 2018/2019

 Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 22.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:14:57.
Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 29.01.2018 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 29.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 07:52:53 | Data modyfikacji: 2018-02-09 07:53:49.
Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 21.02.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:38:00 | Data modyfikacji: 2018-03-06 12:53:18.
Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 28.02.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-06 12:55:51 | Data modyfikacji: 2018-03-06 12:57:02.
Zarządzenie nr 8.2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie Nr 8.2018 z dnia 13.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:58:39.
Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 19.03.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:10:01.
Zarządzenie nr 10.2018 z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017

 Zarządzenie nr 10.2018 z dnia 20.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:39:38 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:47:51.
Zarządzenie nr 11.2018 z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 11.2018 z dnia 23.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:31:41 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:33:13.
Zarządzenie nr 12.2018 z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 12.2018 z dnia 26.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:35:56 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:37:15.
Zarządzenie nr 13.2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 13.2018 z dnia 17.04.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:41:44.
Zarządzenie nr 14.2018 z dnia 27.04.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 14.2018 z dnia 27.04.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:30:29 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:34:14.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:30:29
Data modyfikacji: 2018-05-07 14:34:14
Autor: Grażyna Rybarczyk
Opublikowane przez: Monika Tomczak