ROK 2018

Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 02.01.2018 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 02.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-15 07:43:09 | Data modyfikacji: 2018-01-15 07:44:45.
Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 15.01.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 15.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:28:32.
Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 15.01.2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolch i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków doskonalenia zawodowego na 2018 r.

 Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 15.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:11:58.
Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 22.01.2018 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w roku szkolnym 2018/2019

 Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 22.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:14:57.
Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 29.01.2018 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 29.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 07:52:53 | Data modyfikacji: 2018-02-09 07:53:49.
Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 21.02.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:38:00 | Data modyfikacji: 2018-03-06 12:53:18.
Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 28.02.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-06 12:55:51 | Data modyfikacji: 2018-03-06 12:57:02.
Zarządzenie nr 8.2018 z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie Nr 8.2018 z dnia 13.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:58:39.
Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 19.03.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:10:01.
Zarządzenie nr 10.2018 z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017

 Zarządzenie nr 10.2018 z dnia 20.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:39:38 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:47:51.
Zarządzenie nr 11.2018 z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 11.2018 z dnia 23.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:31:41 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:33:13.
Zarządzenie nr 12.2018 z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 12.2018 z dnia 26.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:35:56 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:37:15.
Zarządzenie nr 13.2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 13.2018 z dnia 17.04.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 08:41:44.
Zarządzenie nr 14.2018 z dnia 27.04.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 14.2018 z dnia 27.04.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:30:29 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:34:14.
Zarządzenie nr 15.2018 z dnia 04.05.2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za rok 2017

 Zarządzenie nr 15.2018 z dnia 04.05.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:39:01 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:43:30.
Zarządzenie nr 16.2018 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy remizy OSP na budynek centrum kulturalno - rekreacyjne"

 Zarządzenie nr 16.2018 z dnia 29.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:47:19.
Zarządzenie nr 17.2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 17.2018 z dnia 04.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:51:14.
Zarządzenie nr 18.2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie w systemie zaprojektuj - zbuduj"

 Zarządzenie nr 18.2018 z dnia 04.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:53:29.
Zarządzenie nr 19.2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gm. Głowaczów"

 Zarządzenie nr 19.2018 z dnia 28.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:17:18.
Zarządzenie nr 20.2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Rudki, gm. Głowaczów"

 Zarządzenie nr 20.2018 z dnia 28.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:20:27.
Zarządzenie nr 21.2018 z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Wykonanie studni nr 3 dla wodociągu wiejskiego w m. Miejska Dąbrowa"

 Zarządzenie nr 21.2018 z dnia 28.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:22:40.
Zarządzenie nr 22.2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych"

 Zarządzenie nr 22.2018 z dnia 29.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:25:59.
Zarządzenie nr 23.2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Głowaczów do spraw HNS

 Zarządzenie nr 23.2018 z dnia 29.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:28:36.
Zarządzenie nr 24.2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 24.2018 z dnia 29.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:15:37 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:19:18.
Zarządzenie nr 25.2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2018 - 2026

 Zarządzenie nr 25.2018 z dnia 29.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:27:15 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:35:16.
Zarządzenie nr 26.2018 z dnia 19.07.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 26.2018 z dnia 19.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:39:34.
Zarządzenie nr 27.2018 z dnia 23.07.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 27.2018 z dnia 23.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:43:17 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:44:40.
Zarządzenie nr 28.2018 z dnia 31.07.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 28.2018 z dnia 31.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:47:26 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:49:11.
Zarządzenie nr 29.2018 z dnia 03.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadań zrealizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"

 Zarządzenie nr 29.2018 z dnia 03.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:54:12.
Zarządzenie nr 30.2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 30.2018 z dnia 07.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:57:27 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:59:04.
Zarządzenie nr 31.2018 z dnia 10.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzóza Mazury, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 31.2018 z dnia 10.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:01:37.
Zarządzenie nr 32.2018 z dnia 13.08.2018 r.

sprawozdania: o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 32.2018 z dnia 13.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:04:21 | Data modyfikacji: 2018-09-12 08:04:45.
Zarządzenie nr 33.2018 z dnia 16.08.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 33.2018 z dnia 16.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:27:22 | Data modyfikacji: 2018-09-12 08:30:03.
Zarządzenie nr 34.2018 a dnia 16.08.2018 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2018 r.

Zarządzenie nr 34.2018 z dnia 17.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:32:00.
Zarządzenie nr 35.2018 z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Brzóza, ul. Głogowa, gmina Głowaczów".

Zarządzenie nr 35.2018 z dnia 20.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:36:35.
Zarządzenie nr 36.2018 a dnia 23.08.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 36.2018 z dnia 23.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:40:07 | Data modyfikacji: 2018-09-12 08:45:54.
Zarządzenie nr 37.2018 a dnia 24.08.2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Głowaczów.

Zarządzenie nr 37.2018 z dnia 24.08.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:43:16 | Data modyfikacji: 2018-09-12 09:31:40.
Zarządzenie nr 38.2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych

 Zarządzenie Nr 38.2018 z dnia 31.08.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:58:40.
Zarządzenie nr 39.2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 39.2018 z dnia 31.08.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:03:03 | Data modyfikacji: 2018-10-15 11:03:59.
Zarządzenie nr 40.2018 z dnia 06.09.2018 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 Zarządzenie Nr 40.2018 z dnia 06.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:05:43.
Zarządzenie nr 41.2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa - dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie"

 Zarządzenie Nr 41.2018 z dnia 26.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:08:29.
Zarządzenie nr 42.2018 z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 42.2018 z dnia 28.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:11:06 | Data modyfikacji: 2018-10-15 11:12:36.
Zarządzenie nr 43.2018 z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 43.2018 z dnia 28.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:14:22 | Data modyfikacji: 2018-10-15 11:27:02.
Zarządzenie nr 44.2018 z dnia 05.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn.: "Otwarta Strefa Aktywności w Głowaczowie"

 Zarządzenie Nr 44.2018 z dnia 05.10.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:29:52.
Zarządzenie nr 45.2018 z dnia 19.10.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 45.2018 z dnia 19.10.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-11-06 10:50:51 | Data modyfikacji: 2018-11-20 11:14:11.
Zarządzenie nr 46.2018 z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 Zarządzenie nr 46.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:58:39 | Data modyfikacji: 2018-11-20 10:40:29.
Zarządzenie nr 47.2018 z dnia 05.11.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"

 Zarządzenie nr 47.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:04:22.
Zarządzenie nr 48.2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie akceptacji i wprowadzenia " Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Głowaczowie "

 Zarządzenie nr 48.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:10:59.
Zarządzenie nr 49.2018 z dnia 19.11.2018 r.

przedłożenia Radzie Gminy Głowaczów projektu Uchwały Budżetowej oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:16:11.
Zarządzenie nr 50.2018 z dnia 19.11.2018 r.

odwołania zastępcy wójta

 Zarządzenie nr 50.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:18:50.
Zarządzenie nr 51.2018 z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kosny"

 Zarządzenie nr 51.2018 z dnia 23.11.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:57:48.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:57:48
Autor: Monika Tomczak
Opublikowane przez: Monika Tomczak