Ogłoszenia 2017

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę
Głowaczów planowanego w Uchwale Budżetowej na
rok 2017 deficytu
 Opinia RIO nr Ra.37 (1).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:23:57.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o prawidłowości planowanej przez Gminę
Głowaczów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową
 Opinia RIO nr Ra.38 (2).pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:25:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
25.01.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:20:03 | Data modyfikacji: 2017-01-26 09:30:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
30.01.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2017 r.jpg

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:29:38.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23.01.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 08:45:47 | Data modyfikacji: 2017-02-03 08:47:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
06.02.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-02-06 15:19:37.
Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego z dnia
07.02.2017 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:41:22 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:42:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
15.03.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:31:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
27.03.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 27 marca 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:03:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
31.03.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 31 marca 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:04:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
05.04.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:39:04 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:39:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z
dn.05.04.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 roku..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:40:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
24.04.2017 roku
 Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.04.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:46:17 | Data modyfikacji: 2017-04-28 13:48:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
27.04.2017 roku
 Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 27.04.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:46:08 | Data modyfikacji: 2017-04-28 13:48:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
25.07.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:46:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
25.07.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2017 roku..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:47:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
10.08.2017 roku
 Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:51:04.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
16.08.2017 roku

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:06:42 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:08:49.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
13.09.2017 roku

Obwieszczenie z dnia 13 września 2017 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:08:59.
Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego z dnia
28.09.2017 r.

Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:09:15 | Data modyfikacji: 2017-10-10 14:13:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
11.10.2017 roku

Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:17:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
27.11.2017 roku

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2017 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:07:13.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Wójta Gminy w Głowaczowie
Projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz
możliwości sfinansowania planowanego w budżecie
deficytu

Uchwała nr Ra.418.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-12-04 09:08:41.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Wójta Gminy w Głowaczowie
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2026

Uchwała nr Ra.419.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-12-04 09:12:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
11.12.2017 roku

Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:17:49 | Data modyfikacji: 2017-12-11 13:19:12.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:17:49
Data modyfikacji: 2017-12-11 13:19:12
Autor: Marianna Węsek
Opublikowane przez: Monika Tomczak