ROK 2017

Zarządzenie Nr 1.2017 z dnia 02.01.2017r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 Zarządzenie nr 1.2017 z dnia 02.01.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:20:01 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:20:53.
Zarządzenie Nr 2.2017 z dnia 16.01.2017r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa drogi gminnej - ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap II"

 Zarządzenie nr 2.2017 z dnia 16.01.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:26:37.
Zarządzenie Nr 3.2017 z dnia 30.01.2017r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 3.2017 z dnia 30.01.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:30:10.
Zarządzenie Nr 4.2017 z dnia 07.02.2017r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2017

 Zarządzenie nr 4.2017 z dnia 07.02.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:34:03.
Zarządzenie Nr 5.2017 z dnia 28.02.2017r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 5.2017 z dnia 28.02.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:43:09.
Zarządzenie Nr 6.2017 z dnia 09.03.2017r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 6.2017 z dnia 09.03.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 08:08:02 | Data modyfikacji: 2017-03-22 08:08:56.
Zarządzenie Nr 7.2017 z dnia 16.03.2017r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 Zarządzenie Nr 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:38:51.
Zarządzenie Nr 8.2017 z dnia 22.03.2017r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

 Zarządzenie Nr 8.2017 z dnia 22.03.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:55:31 | Data modyfikacji: 2017-04-24 14:59:21.
Zarządzenie Nr 9.2017 z dnia 03.04.2017r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 9.2017 z dnia 03.04.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:02:18.
Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 10.04.2017r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie

 Zarządzenie nr 10.2017 z dnia 10.04.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:04:59.
Zarządzenie nr 11.2017 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 11.2017 z dnia 28.04.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:14:28 | Data modyfikacji: 2017-05-19 12:15:23.
Zarządzenie nr 12.2017 z dnia 08.05.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 12.2017 z dnia 08.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:18:24.
Zarządzenie nr 13.2017 z dnia 10.05.2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za rok 2016

 Zarządzenie nr 13.2017 z dnia 10.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:20:19 | Data modyfikacji: 2017-05-19 12:21:05.
Zarządzenie nr 14.2017 z dnia 17.05.2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 14.2017 z dnia 17.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:23:29.
Zarządzenie nr 15.2017 z dnia 22.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 15.2017 z dnia 22.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:18:57.
Zarządzenie nr 16.2017 z dnia 22.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie

 Zarządzenie nr 16.2017 z dnia 22.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:20:40.
Zarządzenie nr 17.2017 z dnia 22.05.2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 17.2017 z dnia 22.05.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:46:57.
Zarządzenie nr 18.2017 z dnia 29.05.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 18.2017 z dnia 29.05.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:15:49.
Zarządzenie nr 19.2017 z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie ul. Warecka 10 26-903 Głowaczów

 Zarzadzenie nr 19.2017 z dnia 08.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:48:08.
Zarządzenie nr 20.2017 z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie Al. Lipowa 4 26-903 Głowaczów

 Zarzadzenie nr 20.2017 z dnia 08.06.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:51:39.
Zarządzenie nr 21.2017 z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków, gmina Głowaczów"

 Zarzadzenie nr 21.2017 z dnia 08.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:53:46.
Zarządzenie nr 22.2017 z dnia 14.06.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie Al. Lipowa 4 26-903 Głowaczów

 Zarządzenie nr 22.2017 z dnia 14.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:55:38.
Zarządzenie nr 23.2017 z dnia 14.06.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie ul. Warecka 10 26-903 Głowaczów

 Zarządzenie nr 23.2017 z dnia 14.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:58:21.
Zarządzenie nr 24.2017 z dnia 26.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie

 Zarządzenie nr 24.2017 z dnia 26.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:00:04.
Zarządzenie nr 25.2017 z dnia 26.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie

 Zarzadzenie nr 25.2017 z dnia 26.06.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:07:37 | Data modyfikacji: 2017-06-26 14:13:03.
Zarządzenie nr 26.2017 z dnia 26.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej

 Zarzadzenie nr 26.2017 z dnia 26.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:11:56.
Zarządzenie nr 27.2017 z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice"

 Zarządzenie nr 27.2017 z dnia 27.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:12:08.
Zarządzenie nr 28.2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 28.2017 z dnia 28.06.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:18:39.
Zarządzenie nr 29.2017 z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 29.2017 z dnia 30.06.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:38:51 | Data modyfikacji: 2017-07-14 14:39:46.
Zarządzenie nr 30.2017 z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:42:22.
Zarządzenie nr 31.2017 z dnia 10.07.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących właśnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 31.2017 z dnia 10.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:45:39.
Zarządzenie nr 32.2017 z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej, Cecylówka - Brzózka 60, 26 - 903 Głowaczów

 Zarządzenie nr 32.2017 z dnia 11.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:48:19.
Zarządzenie nr 33.2017 z dnia 12.07.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 33.2017 z dnia 12.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:50:51.
Zarządzenie nr 34.2017 z dnia 13.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola - Studzianki Pancerne gmina Głowaczów - etap I Grabnowola - Studzianki Pancerne"

 Zarządzenie nr 34.2017 z dnia 13.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:53:24.
Zarządzenie nr 35.2017 z dnia 26.07.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 35.2017 z dnia 26.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-31 07:36:19 | Data modyfikacji: 2017-08-29 09:43:08.
Zarządzenie nr 36.2017 z dnia 28.07.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Józefów - Zieleniec, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 36.2017 z dnia 28.07.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-31 07:41:46.
Zarządzenie nr 37.2017 z dnia 02.08.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 37.2017 z dnia 02.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:59:18 | Data modyfikacji: 2017-08-02 15:01:11.
Zarządzenie nr 38.2017 z dnia 09.08.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

 Zarządzenie nr 38.2017 z dnia 09.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-11 13:27:27.
Zarządzenie nr 39.2017 z dnia 14.08.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej i instniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej"

 Zarządzenie nr 39.2017 z dnia 14.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-08-22 14:07:59 | Data modyfikacji: 2017-08-29 12:31:51.
Zarządzenie nr 40.2017 z dnia 17.08.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 40.2017 z dnia 17.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-08-22 14:10:34 | Data modyfikacji: 2017-08-29 12:32:01.
Zarządzenie nr 41.2017 z dnia 23.08.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowaczów za I półrocze 2017 roku

 Zarządzenie nr 41.2017 z dnia 23.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 08:31:50 | Data modyfikacji: 2017-09-05 08:36:12.
Zarządzenie nr 42.2017 z dnia 29.08.2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólokształcących w Brzózie i potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie

 Zarządzenie nr 42.2017 z dnia 29.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:01:47.
Zarządzenie nr 43.2017 z dnia 29.08.2017 r.

w sprawie potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie staje się dyrektorem ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 43.2017 z dnia 29.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:05:34.
Zarządzenie nr 44.2017 z dnia 29.08.2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie

 Zarządzenie nr 44.2017 z dnia 29.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:07:28.
Zarządzenie nr 45.2017 z dnia 29.08.2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 45.2017 z dnia 29.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:09:07.
Zarządzenie nr 46.2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulica Olszyna w Głowaczowie"

 Zarządzenie nr 46.2017 z dnia 30.08.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:12:20.
Zarządzenie nr 47.2017 z dnia 01.09.2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej

 Zarządzenie nr 47.2017 z dnia 01.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-05 09:14:27.
Zarządzenie nr 48.2017 z dnia 01.09.2017 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 37/17 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 2 sierpnia          2017 r.

 Zarzadzenie nr 48.2017 z dnia 01.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:56:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:02:15.
Zarządzenie nr 49.2017 z dnia 01.09.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/09 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 49.2017 z dnia 01.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:00:30 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:01:36.
Zarządzenie nr 50.2017 z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 50.2017 z dnia 07.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:06:11.
Zarządzenie nr 51.2017 z dnia 19.09.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2005 Wójta Gminy Głowaczów z 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

 Zarządzenie nr 51.2017 z dnia 19.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:10:20.
Zarządzenie nr 52.2017 z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 52.2017 z dnia 29.09.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:13:56 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:15:23.
Zarządzenie nr 53.2017 z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych samochodem osobowym niebędących własnością pracodawcy

 Zarządzenie nr 53.2017 z dnia 29.09.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:23:27.
Zarządzenie nr 54.2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 54.2017 z dnia 03.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:25:57.
Zarządzenie nr 55.2017 z dnia 04.10.2017 r.

w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Rogożek

 Zarządzenie nr 55.2017 z dnia 04.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:29:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 15:30:57.
Zarządzenie nr 56.2017 z dnia 09.10.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówki Grabnowolskie - Etap II"

 Zarządzenie nr 56.2017 z dnia 09.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:36:10.
Zarządzenie nr 57.2017 z dnia 11.10.2017 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 Zarządzenie nr 57.2017 z dnia 11.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:33:14.
Zarządzenie nr 58.2017 z dnia 12.10.2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 58.2017 z dnia 12.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-24 13:29:57.
Zarządzenie nr 59.2017 z dnia 16.10.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 59.2017 z dnia 16.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-24 13:32:42 | Data modyfikacji: 2017-10-24 13:34:02.
Zarządzenie nr 60.2017 z dnia 25.10.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 60.2017 z dnia 25.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:51:55.
Zarządzenie nr 61.2017 z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa - dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie"

 Zarządzenie nr 61.2017 z dnia 31.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:43:10.
Zarządzenie nr 62.2017 z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 62.2017 z dnia 31.10.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-21 14:13:50 | Data modyfikacji: 2017-11-21 14:17:29.
Zarządzenie nr 63.2017 z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Głoaczów projektu Uchwały Budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

 Zarządzenie nr 63.2017 z dnia 13.11.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:22:43 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:28:34.
Zarządzenie nr 64.2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego

 Zarządzenie nr 64.2017 z dnia 30.11.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:31:58 | Data modyfikacji: 2017-12-20 11:08:02.
Zarządzenie nr 65.2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 65.2017 z dnia 30.11.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:35:00 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:36:14.
Zarządzenie nr 66.2017 z dnia 11.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

 Zarządzenie nr 66.2017 z dnia 11.12.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:30:03 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:20:12.
Zarządzenie nr 67.2017 z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 Zarządzenie nr 67.2017 z dnia 14.12.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:32:02 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:33:00.
Zarządzenie nr 68.2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Głowaczów"

 Zarządzenie nr 68.2017 z dnia 21.12.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:39:52.
Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:39:52
Opublikowane przez: Monika Tomczak