Ogłoszenia o sprzedaży 2015

 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Miejskiej Dąbrowie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 08:01:03 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:50:04.
 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Mariampolu I.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 08:05:34 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:50:28.
 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Zieleńcu, Klementynowie i Maciejowicach.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 08:10:55 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:50:45.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mariampolu.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:55:17 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:51:07.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Miejskiej Dąbrowie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:56:14 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:51:23.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Zieleniec, Klementynów, Maciejowice.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:57:35 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:51:42.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mariampolu III.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:26:24 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:51:59.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Miejskiej Dąbrowie III.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:27:34 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:52:14.
 Przetarg ustny nieogroaniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Miejskiej Dąbrowie ozn. nr 106.4 i 106.5.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:34:01 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:52:33.
Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:34:01
Data modyfikacji: 2016-05-24 14:52:33
Autor: Piotr Kozłowski
Opublikowane przez: Monika Tomczak