ROK 2016

Uchwała Nr XIII.94.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016 - 2023

 Uchwała nr XIII.94.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:21:37 | Data modyfikacji: 2016-03-02 08:29:05.
Uchwała Nr XIII.95.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała nr XIII.95.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:26:59 | Data modyfikacji: 2016-03-02 08:31:24.
Uchwała Nr XIII.96.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr XIII.96.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:36:18.
Uchwała Nr XIII.97.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XIII.97.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:40:39.
Uchwała Nr XIII.98.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 Uchwała nr XIII.98.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:47:39.
Uchwała Nr XIII.99.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała nr XIII.99.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:50:09.
Uchwała Nr XIV.100.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

 Uchwała nr XIV.100.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:24:14 | Data modyfikacji: 2016-03-02 09:31:45.
Uchwała nr XIV.101.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XIV.101.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:29:48.
Uchwała nr XV.102.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016 - 2023

 Uchwała nr XV.102.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:21:18 | Data modyfikacji: 2016-07-01 10:23:21.
Uchwała nr XV.103.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała nr XV.103.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:40:10 | Data modyfikacji: 2016-07-01 10:42:17.
Uchwała nr XV.104.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów na 2016 r.

 Uchwała nr XV.104.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:52:13 | Data modyfikacji: 2016-07-01 11:05:01.
Uchwała nr XV.105.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów

 Uchwała nr XV.105.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:58:14 | Data modyfikacji: 2016-07-01 11:05:14.
Uchwała nr XV.106.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr XV.106.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:00:11 | Data modyfikacji: 2016-07-01 11:05:27.
Uchwała nr XVI.107.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

 Uchwała nr XVI.107.2016..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:08:54 | Data modyfikacji: 2016-07-01 12:59:15.
Uchwała nr XVI.108.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 Uchwała nr XVI.108.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:10:46 | Data modyfikacji: 2016-07-01 13:00:26.
Uchwała nr XVI.109.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała nr XVI.109.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:52:41 | Data modyfikacji: 2016-07-01 13:15:26.
Uchwała nr XVI.110.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała nr XVI.110.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:01:57 | Data modyfikacji: 2016-07-01 13:19:49.
Uchwała nr XVI.111.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała nr XVI.111.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:27:01 | Data modyfikacji: 2016-07-01 13:46:33.
Uchwała nr XVI.112.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała nr XV.112.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:29:35.
Uchwała nr XVI.113.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVI.113.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:40:53.
Uchwała nr XVI.114.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVI.114.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:42:55.
Uchwała nr XVI.115.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVI.115.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:46:08.
Uchwała nr XVI.116.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVI.116.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:52:26.
Uchwała nr XVII.117.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 lipca 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016 - 2023

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:19:05 | Data modyfikacji: 2016-10-04 10:44:05.
Uchwała nr XVII.118.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 lipca 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała nr XVII.118..2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:43:16 | Data modyfikacji: 2016-10-04 10:52:19.
Uchwała nr XVII.119.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 lipca 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVII.119.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:59:18.
Uchwała nr XVII.120.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 lipca 2016 roku


w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa

 Uchwała nr XVII.120.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:07:34.
Uchwała nr XVII.121.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 lipca 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XVII.121.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:12:13.
Uchwała nr XVIII.122.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016 - 2025

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:41:27.
Uchwała nr XVIII.123.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zmianw uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała nr XVIII.123.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:54:03 | Data modyfikacji: 2016-10-05 12:55:28.
Uchwała nr XVIII.124.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

 Uchwała nr XVIII.124.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 11:49:00 | Data modyfikacji: 2016-10-06 12:48:56.
Uchwała nr XVIII.125.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała nr XVIII.125.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 11:56:33 | Data modyfikacji: 2016-10-06 12:49:44.
Uchwała nr XVIII.126.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 Uchwała nr XVIII.126.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 12:03:42 | Data modyfikacji: 2016-10-06 12:55:23.
Uchwała nr XVIII.127.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XVIII.127.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 12:47:25 | Data modyfikacji: 2016-10-06 12:56:06.
Uchwała Nr XVIII.128.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:23:18 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:26:29.
Uchwała Nr XVIII.129.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 Uchwała Nr XVIII.129.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:32:10.
Uchwała Nr XVIII.130.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XVIII.130.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:37:49 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:38:51.
Uchwała Nr XVIII.131.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 sierpnia 2016 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:43:26.
Uchwała Nr XIX.132.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

 Uchwała Nr XIX.132.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:48:33 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:50:09.
Uchwała Nr XIX.133.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XIX.133.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:07:13 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:10:30.
Uchwała Nr XIX.134.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XIX.134.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:13:34 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:14:28.
Uchwała Nr XIX.135.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:18:19.
Uchwała Nr XIX.136.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XIX.136.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:21:20.
Uchwała Nr XIX.137.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 Uchwała Nr XIX.137.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:23:53.
Uchwała Nr XIX.138.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 02 września 2016 roku


w sprawie wspólnej realizacji z Gmina Magnuszew zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 Uchwała Nr XIX.138.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:27:48.
Uchwała Nr XX.139.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 

 Uchwała Nr XX.139.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 13:53:36 | Data modyfikacji: 2016-12-29 14:04:07.
Uchwała Nr XX.140.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XX.140.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:02:06 | Data modyfikacji: 2016-12-29 14:03:16.
Uchwała Nr XX.141.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Uchwała Nr XX.141.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:06:00.
Uchwała Nr XX.142.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

 Uchwała Nr XX.142.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:08:10.
Uchwała Nr XX.143.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głowaczów"

 Uchwała Nr XX.143.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:10:26.
Uchwała Nr XX.144.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 Uchwała Nr XX.144.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:13:42 | Data modyfikacji: 2016-12-29 14:14:54.
Uchwała Nr XX.145.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia "STRATEGII EKOROZWOJU GMINY GŁOWACZÓW"

 Uchwała Nr XX.145.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:16:54.
Uchwała Nr XX.146.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.176.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

 Uchwała Nr XX.146.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:20:11.
Uchwała Nr XX.147.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XX.147.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:23:01.
Uchwała Nr XXI.148.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016-2025

 Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:16:01 | Data modyfikacji: 2017-01-09 08:17:31.
Uchwała Nr XXI.149.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016

 Uchwała Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:21:11 | Data modyfikacji: 2017-01-09 08:26:14.
Uchwała Nr XXI.150.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170222 W

 

 Uchwała Nr XXI.150.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:28:27.
Uchwała Nr XXI.151..2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowaczów 

 Uchwała Nr XXI.151..2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:07:09.
Uchwała Nr XXI.152.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXI.152.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:11:43.
Uchwała Nr XXI.153.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXI.153.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:13:26.
Uchwała Nr XXI.154.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 Uchwała Nr XXI.154.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:14:58.
Uchwała Nr XXII.155.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

 

 Uchwała Nr XXII.155.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:22:30 | Data modyfikacji: 2017-01-31 14:23:58.
Uchwała Nr XXII.156.2016

Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

Uchwała Budżetowa na rok 2017

 

 Uchwała Nr XXII.156.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:32:16 | Data modyfikacji: 2017-01-31 14:34:54.
Uchwała Nr XXII.157.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

 

 

 Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:44:11.
Uchwała Nr XXII.158.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2017 rok

 

 Uchwała Nr XXII.158.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:46:43.
Uchwała Nr XXII.159.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głowaczów na 2017 rok

 

 Uchwała Nr XXII.159.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:49:00 | Data modyfikacji: 2017-01-31 14:49:53.
Uchwała Nr XXII.160.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 

 Uchwała Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:54:18.
Uchwała Nr XXII.161.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

 

 Uchwała Nr XXII.161.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:57:02 | Data modyfikacji: 2017-01-31 14:58:21.
Uchwała Nr XXII.162.2016

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 

 Uchwała Nr XXII.162.2016 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:59:56.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:59:56
Autor: Piotr Kozłowski
Opublikowane przez: Monika Tomczak