WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

Wybory do Rad Powiatowych


Mazowieckiej Izby Rolniczej


31 maja 2015 r.

 

 

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Głowaczów stanowi jeden dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 53. Głosowanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Głowaczowie, ul. Rynek 35.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08. 05. 2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35 - pokój nr 2.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj.17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziale Biura MIR w Radomiu     ul.  Mokra 2 pod nr. tel. 48 363 63 62,fax. 48 363 63 72, mail: rado@mir.pl

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:24:50 | Data modyfikacji: 2015-06-03 14:56:30.
Terminarz wykonania poszczególnych czynności
związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych
Zgromadzeń Izb Rolniczych
 Terminarz wyborów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:31:24 | Data modyfikacji: 2015-06-03 14:58:57.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - Okręgi.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:19:18 | Data modyfikacji: 2015-06-03 14:59:37.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. składu OKW nr 53 w Głowaczowie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:21:51 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:00:06.
Uchwała nr 1/2015

Komisji Okręgowej Nr 53 w Głowaczowie


z dnia 5 maja 2015 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Okręgowej

 Uchwała nr 1.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:56:29 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:00:43.
Informacja Komisji Okręgowej nr 53
 Informacja - wybory do Izb Rolnych 2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:13:00 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:01:03.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 09:47:15 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:01:23.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. głosowania w dniu 31 maja 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 09:48:05 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:01:51.
Data wprowadzenia: 2015-05-20 09:48:05
Data modyfikacji: 2015-06-03 15:01:51
Opublikowane przez: Monika Tomczak