WYBORY PREZYDENTA RP 2015

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu
wyborów Prezydenta RP wraz z kalendarzem
wyborczym
 Postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:29:17 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:02:23.
WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 PKW Wyjaśnienie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:10:13 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:02:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy
 Obwieszczenie o numerach obwodu głosowania, granicach obwodu głosowania oraz o siedzibach obwodowej komisji wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-03-31 14:55:10 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:03:08.
Zarządzenie Wójta Gminy
 Zarządzenie nr 48.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-03-31 14:57:06 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:04:09.
Informacja
 INFORMACJA o losowaniu składów komisji.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 17:01:49 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:04:30.
Zarządzenie nr 53.2015 z dnia 20.04.2015 r.
 Zarządzenie nr 53.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:26:29 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:04:50.
Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie 58.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:21:33 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:05:15.
Sprostowanie omyłki pisarskiej
 Zarządzenie 59.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:25:42 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:05:34.
Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 Wygaśnięcie członkostwa w OKW.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:50:27 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:06:13.
Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
 Zmiana siedziby OKW.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:53:14 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:06:33.
Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:53:14
Data modyfikacji: 2015-06-03 15:06:33
Autor: Piotr Kozłowski
Opublikowane przez: Monika Tomczak