STRATEGIE I PROGRAMY

STRATEGIE I PROGRAMY

 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Glowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:59:01 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:40:00.
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 15:01:41 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:40:25.
 
Program Usuwania Azbestu.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 10:25:35 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:39:37.
 
Strategia Rozwoju Turystycznego Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 11:32:29 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:39:03.
 
Strategia Ekorozwoju Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:11:45 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:38:09.
Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:11:45
Data modyfikacji: 2015-05-06 13:38:09
Opublikowane przez: Monika Tomczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Głowaczów
ul. Rynek
26-903 Głowaczów
Wójt Gminy
Józef Grzegorz Małaśnicki
Kontakt:
Tel: (+48 48) 623-10-75
Fax: (+48 48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl