Ogłoszenia 2015

Obwieszczenie
 Zawiadomienie Budowa Oczyszczalni.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 08:16:53 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:48:59.
Zawiadomienie na V sesję Rady Gminy
 Zawiadomienie na V Sesję.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-02-05 08:59:53 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:49:22.
Obwieszczenie
 Budowa kompleksowej bilogicznej oczyszczalni ścieków.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:31:08 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:50:09.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - budowa oświetlenia boiska sportowego przy ZSO w Brzózie,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:37:55.
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy
 Zawiadomienie na VI sesję RG.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 09:30:58 | Data modyfikacji: 2015-03-23 13:58:25.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - Budowa kompleksowej biologicznej oczyszczalni ścieków.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:11:46.
Obwieszczenie
 OBWIESZCZENIE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WÓLKA BRZÓZKA I CECYLÓWKA - BRZÓZKA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-04-09 12:45:40.
Zawiadomienie
 Zawiadomienie - komunalizacja.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:43:17.
Ogłoszenie na dzierżawę gruntów w Leżenicach
 Ogłoszenie ANR.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Agencja Nieruchomości Rolnych | Data wprowadzenia: 2015-04-15 11:06:00 | Data modyfikacji: 2015-04-15 11:07:08.
Informacja
 INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 17:05:12.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie z dnia 24.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:26:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy dot. budowy kanalizacji
sanitarnej
 Obwieszczenie z dnia 29.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-04-29 12:42:57 | Data modyfikacji: 2015-04-29 12:44:07.
Zaproszenie na VII.2015 sesję Rady Gminy
 Zawiadomienie - VII .2015 sesja Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-19 13:38:45.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marianów,Ursynów,Cecylówka - Brzózka.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:30:52.
Obwieszczenie
 Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ZSO w Brzózie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:50:40.
Obwieszczenie
 Obwiszczenie dot.budwy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przejazd i Marianów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:51:59.
Zaproszenie na VIII.2015 sesję Rady Gminy
 Zaproszenie na VIII.2015 sesję Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-06-22 14:18:13.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Cecylówka - Brzózka.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:08:09.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Wólka Brzózka i Cecylówka - Brzózka.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:13:09.
Postanowienie
 Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-21 09:40:08.
Obwieszczenie z dn. 28 lipca 2015 r.

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Stanisławów, Ursynów, Maciejowice, Wólka Brzózka i na działkach wg wykazu położonych w miejscowościach Stanisławów, Ursynów, Maciejowice, Wólka Brzózka w gminie Głowaczów.

 Obwieszczenie z dn.28.07.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:27:07.
Obwieszczenie z dn. 30 lipca 2015 r.

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 1712 w Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów - Brzóza, o dł. 3,347 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych 703 obręb Brzóza 526, 528, 527 - obręb Adamów Gmina Głowaczów.

 Obwieszczenie z dn. 30 lipca 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:33:57.
Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie zadań samorządowych
 Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-08-07 11:38:52.
Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich
zasilaniem energetycznym w miejscowości Przejazd
i Marianów
 Obwieszczenie z dnia 28.08.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-09-03 08:26:33.
Zawiadomienie
 Zawiadomienie na IX sesję RG.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 09:09:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 18
września 2015 r.

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1712 w Ryczywół - Brzóza odcinek Adamów - Brzóza, o dł. 3,347 km.

 obwieszczenie z dn. 18 września 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:08:40.
Zawiadomienie
 Zawiadomienie na X.2015 sesję Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:25:11.
Obwieszczenie z dnia 27.10.2015 r.

w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stanisławów, Ursynów, Maciejowice,Wólka Brzózka na działkach nr 266/1, 274/5, 278/1 połozonych w miejscowosci Ursynów

 Obwieszczenie z dn. 27.10.2015r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-10-28 08:53:58.
KONSULTACJE

Wójt Gminy Głowaczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Głowaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020

 Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-11-05 13:47:10 | Data modyfikacji: 2015-11-05 14:51:09.
Obwieszczenie z dnia 09.11.2015 r.

Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie dla potrzeb Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego , na działce nr 287 położonej w miejscowości Lipa, Gmina Głowaczów

 Obwieszczenie z dn. 09.11.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:39:13 | Data modyfikacji: 2015-11-10 13:40:32.
Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Głowaczów
 Zawiadomienie o XI sesji.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 10:03:23.
Obwieszczenie z dnia 24.11.2015r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego "BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4450 TELEFONI CYFROWEJ SIECI P4 (PLAY) NA CZEŚCI DZIAŁKI NR EWID. 55 POŁOZONEJ W MIEJSCOWOŚCI MIEJSKA DĄBROWA W GMINIE GŁOWACZÓW"

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:11:55 | Data modyfikacji: 2015-11-30 08:13:22.
 Obwieszczenie z dn.04.12.2015r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:06:00.
 Obwieszczenie z dnia 04.12.2015 r. w sprawie budowy paneli fotowoltaicznych o mocy 1,0 MW.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:11:34.
 Obwieszczenie z dn.07.12.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:12:53.
Informacja
 informacja.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:18:49.
 Obwieszczenie Wójta Gminy z dn.31.12.2015r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:02:27.
 Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22.12.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:05:07.
Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:05:07
Opublikowane przez: Monika Tomczak