Ogłoszenia 2014

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
 INFORMACJA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 12:17:05 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:39:07.
Obwieszczenie
 4.2014 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:59:21 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:39:27.
Obwieszczenie
 5.2014 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-04-23 11:00:14 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:39:57.
Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości
Adamów
 Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Andrzej Glegoła | Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:17:39 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:40:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy
 OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:31:41 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:40:41.
Obwieszczenie
 2.2014.Obwieszczenie przebudowa linii Stanisławow - Maciejowice.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-04-28 09:58:12 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:41:02.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Głowaczów
 Ogłoszenie - dostawa sprzętu komuterowego- Gmina Glowaczow.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Andrzej Glegoła | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:59:27 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:41:55.
Obwieszczenie
 5.2014.obwieszczenia-przed decyzja.INTERNET DLA MAZOWSZA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 08:44:58 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:42:26.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Adamów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Andrzej Glegoła | Data wprowadzenia: 2014-05-13 08:50:52 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:42:52.
Obwieszczenie
 6.2014.obwieszczenie przed decyzją. OŚWIETLENIE MONIOCHY.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-05-15 14:34:07 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:43:14.
Zaproszenie na XXXIII.2014 sesję Rady Gminy
Głowaczów
 Zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:38:14 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:43:34.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie z dnia 20.05.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:39:45 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:43:56.

Informacja Starosty Kozienickiego w sprawie operatu opisowo - kartograficznego z prac geodezyjno - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin z Powiatu Kozienickiego

 Informacja Starosty Kozienickiego.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Starostwo Powiatowe w kozienicach | Data wprowadzenia: 2014-05-21 12:32:04 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:44:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:21:13 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:44:57.
Ogłoszenie
 Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie - ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:48:54 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:45:15.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Moniochy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-06-11 14:30:37 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:45:36.
Zaproszenie na XXXIV.2014 sesję Rady Gminy
Głowaczów
 Zawiadomienie.,pdf.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:56:15 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:46:01.
Ogłoszenie
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:37:01 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:46:22.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. postawienia kontenera teletechnicznego dla zadania - Internet dla Mazowsza.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-06-24 10:40:13 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:47:10.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 10:50:31 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:47:31.
Obwieszczenie
 Kanalizacja.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-08 16:43:10 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:47:54.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej śrdeniego i niskiego napięcia.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:51:12 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:50:33.
Zaproszenie na XXXV.2014 sesję Rady Gminy
Głowaczów
 Zawiadomienie.pdf..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-07-28 09:29:37 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:51:00.
Obwieszczenie dot. przebudowa istniejącej sieci
elektroenergetycznej w obrębie Kolonia
Grabnowola
 Obwieszczenie dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-10-03 07:47:28 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:51:20.
Zaproszenie na XXXVI.2014 sesję Rady Gminy
Głowaczów
 Zwiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:31:42 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:51:41.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie budowa lini napowietrznej NN.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:51:09 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:51:59.
Zaproszenie na XXXVII. 2014 sesję Rady Gminy
 Zawiadomienie na XXXVII sesję Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:53:49 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:52:20.
Informacja o zwołaniu I sesji Rady Gminy
Głowaczów VII kadencji
 I Sesja Rady Gminy.pdf.

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:08:49 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:52:42.
Informacja o zwołaniu II sesji Rady Gminy
Głowaczów
 Informacja o zwołaniu II sesji Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:10:07 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:53:04.
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Głowaczów
 zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:14:04 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:53:22.
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy
 Zaproszenie na IV sesję.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:19:57 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:53:44.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie budowa lini napowietrznej w m. Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:21:31 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:54:04.
Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:21:31
Data modyfikacji: 2015-02-20 13:54:04
Autor: Marianna Węsek
Opublikowane przez: Monika Tomczak