ROK 2015

Zarządzenie nr 1.2015

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w 2015r.

 Zarządzenie nr 1.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:42:54 | Data modyfikacji: 2015-02-18 13:01:10.
Zarządzenie nr 2.2015 z dnia 22.01.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót zakresie zadania pn. ''Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście".

 Zarządzenie nr 2.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:56:34 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:27:22.
Zarządzenie nr 3.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie odwołania zastępcy wójta

 Zarządzenie nr 3.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:00:15 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:28:03.
Zarządzenie nr 4.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chodków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 4.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:03:37 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:29:39.
Zarządzenie nr 5.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipska Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 5.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:05:22 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:30:09.
Zarządzenie nr 6.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawska  Wola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 6.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:06:57 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:30:52.
Zarządzenie nr 7.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podmieście oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 7.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:28:03 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:31:11.
Zarządzenie nr 8.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 8.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:07:45 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:31:30.
Zarządzenie nr 9.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka -Brzózka oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 9.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:09:36 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:32:05.
Zarządzenie nr 10.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przejazd oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:10:52 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:32:31.
Zarządzenie nr 11.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogożek oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 11.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:12:06 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:32:53.
Zarządzenie nr 12.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzianki Pancerne oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 12.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:13:33 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:33:16.
Zarządzenie nr 13.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mariampol oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 13.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:16:39 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:56:49.
Zarządzenie nr 14.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miejska Dąbrowa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 14.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:17:51 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:34:23.
Zarządzenie nr 15.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Maciejowice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 15.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:19:05 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:34:48.
Zarządzenie nr 16.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sewerynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 16.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:20:12 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:35:20.
Zarządzenie nr 17.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania  wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Brzózka oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 17.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:21:28 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:35:46.
Zarządzenie nr 18.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Michałów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 18.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:22:37 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:36:24.
Zarządzenie nr 19.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Helenów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 19.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:23:58 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:36:52.
Zarządzenie nr 20.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Henryków oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 20.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:25:04 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:37:23.
Zarządzenie nr 21.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 21.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:26:48 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:37:48.
Zarządzenie nr 22.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Klementynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 22.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:27:54 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:38:17.
Zarządzenie nr 23.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Bobrowska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 23.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:29:11 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:38:40.
Zarządzenie nr 24.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cecylówka Głowaczowska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 24.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:31:37 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:39:04.
Zarządzenie nr 25.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrówki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 25.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:32:46 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:39:31.
Zarządzenie nr 26.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabnowola oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 26.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:33:55 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:40:09.
Zarządzenie nr 27.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Emilów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 27.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:36:22 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:55:39.
Zarządzenie nr 28.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bobrowniki oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 28.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:37:18 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:40:49.
Zarządzenie nr 29.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Moniochy oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 29.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:41:54 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:54:42.
Zarządzenie nr 30.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Adamów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 30.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:42:52 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:41:40.
Zarządzenie nr 31.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stanisławów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 31.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:44:04 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:41:56.
Zarządzenie nr 32.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Leżenice oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 32.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:45:18 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:42:14.
Zarządzenie nr 33.2015 z dnia 30.01 2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ignacówka Grabnowolska oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 33.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:46:40 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:42:53.
Zarządzenie nr 34.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania  wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jasieniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 34.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:49:05 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:51:40.
Zarządzenie nr 35.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Głowaczów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 35.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:50:59 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:43:34.
Zarządzenie nr 36.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzóza oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 36.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:07:57 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:43:52.
Zarządzenie nr 37.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zieleniec oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 37.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:09:41 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:44:28.
Zarządzenie nr 38.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studnie oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 38.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:10:55 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:44:45.
Zarządzenie nr 39.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosny oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 39.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:12:17 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:45:20.
Zarządzenie nr 40.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ursynów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 40.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:14:11 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:45:34.
Zarządzenie nr 41.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianów oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 41.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 11:24:24 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:46:04.
Zarządzenie nr 42.2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 42.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 11:26:07 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:46:20.
Zarządzenie nr 43.2015 z dnia 30.01.2015 r..

w sprawie powołania zastępcy wójta

 Zarządzenie nr 43.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 11:27:38 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:46:43.
Zarządzenie nr 44.2015 z dnia 02.02 2015

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łukawa oraz ustalenia wzorów kart do głosowania

 Zarządzenie nr 44.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-02-19 11:31:21 | Data modyfikacji: 2015-03-06 07:47:20.
Zarządzenie Nr 45.2015 z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 45.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-11 07:52:36 | Data modyfikacji: 2015-03-11 07:55:31.
Zarządzenie Nr 46.2015 z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego.

 Zarządzenie nr 46.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 07:58:12 | Data modyfikacji: 2015-03-11 07:59:07.
Zarządzenie nr 47.2015 z dnia 17.03.2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

 Zarządzenie 47.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-13 12:40:50.
Zarządzenie nr 48.2015 z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Głowaczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 Zarządzenie 48.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:02:50.
Zarządzenie nr 49.2015 z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 Zarządzenie 49.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:27:16 | Data modyfikacji: 2015-04-13 13:29:10.
Zarządzenie nr 50.2015 z dnia 13.04.2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarzadzenie nr 50.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:34:52.
Zarządzenie nr 51.2015 z dnia 16.04.2015 r.

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie 51.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:30:17 | Data modyfikacji: 2015-04-17 10:32:18.
Zarządzenie nr 52.2015 z dnia 17.04.2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów.

 Zarządzenie 52.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:35:36.
Zarządzenie nr 53.2015 z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 Zarządzenie nr 53.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:41:29 | Data modyfikacji: 2015-04-20 14:43:16.
Zarządzenie nr 54.2015 z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Leżenice

 Zarządzenie nr 54.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 15:05:30 | Data modyfikacji: 2015-04-22 15:10:44.
Zarządzenie nr 55.2015 z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 Zarządzenie nr 55.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-29 11:18:33 | Data modyfikacji: 2015-04-29 11:20:15.
Zarządzenie nr 56.2015 z dnia 27.04.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 Zarządzenie nr 56.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:38:45 | Data modyfikacji: 2015-04-30 12:48:56.
Zarządzenie nr 57.2015 z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 57.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:44:22.
Zarządzenie nr 58.2015 z dnia 30 .04.2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 Zarządzenie nr 58.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:52:49.
Zarządzenie nr 59.2015 z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

 Zarządzenie nr 59.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:56:28.
Zarządzenie nr 60.2015 z dnia 30.04.2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 60.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-06 12:48:57.
Zarządzenie nr 61.2015 z dnia 05.05.2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za rok 2014

 Zarządzenie nr 61.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-06 12:53:23.
Zarządzenie nr 62.2015 z dnia 05.05.2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie 62.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-06 12:55:56.
Zarządzenie nr 63.2015 z dnia 13.05.2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 Zarządzenie nr 63.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:44:55.
Zarządzenie nr 64.2015 z dnia 13.05.2015r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

 Zarządzenie nr 64.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:48:02.
Zarządzenie nr 65.2015 z dnia 13.05.2015r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 65.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:52:49.
Zarządzenie nr 66.2015 z dnia 14.05.2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie na rok 2015

 Zarządzenie nr 66.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:16:05 | Data modyfikacji: 2015-06-11 07:48:50.
Zarządzenie nr 67.2015 z dnia 27.05.2015r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

 Zarządzenie nr 67.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:18:43.
Zarządzenie nr 68.2015 z dnia 29.05.2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 Zarządzenie nr 68.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:41:01.
Zarządzenie nr 69.2015 z dnia 08.06.2015r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 69.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:44:00.
Zarządzenie nr 70.2015 z dnia 08.06.2015r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 70.2015,.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:53:40 | Data modyfikacji: 2015-06-09 12:57:21.
Zarządzenie nr 71.2015 z dnia 08.06.2015r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 71.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:54:27.
Zarządzenie nr 72.2015 z dnia 11.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wólka Brzózka i Ursynów, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie nr 72.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-22 14:15:57 | Data modyfikacji: 2015-06-22 14:16:59.
Zarządzenie nr 73.2015 z dnia 17.06.2015r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 Zarządzenie nr 73.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:21:23.
Zarządzenie nr 74.2015 z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/15 oraz nr 71/15 dotyczących przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 74.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:34:53.
Zarządzenie nr 75 z dnia 29.06.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, oraz w palnie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 75.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 13:19:27 | Data modyfikacji: 2015-07-06 13:25:03.
Zarządzenie nr 76.2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015-2023.

 Zarządzenie 76.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:04:40 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:06:56.
Zarządzenie nr 77.2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych - ulic Długiej i Targowej wraz z budową sieci Kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów".

 Zarządzenie 77.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Andrzej Glegoła | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:14:22.
Zarządzenie nr 78.2015 z dnia 17.07.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr. 78.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-23 13:51:20 | Data modyfikacji: 2015-07-23 13:52:32.
Zarządzenie nr 79.2015 z dnia 21.07.2015 r.

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów.

 Zarządzenie nr 79.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2015-07-23 13:56:11.
Zarządzenie nr 80.2015 z dnia 23.07.2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskiem atmosferycznym - gradobiciem w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie Gminy Głowaczów.

 Zarządzenie nr 80.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:18:56 | Data modyfikacji: 2015-08-27 14:06:56.
Zarządzenie nr 81.2015 z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr. 81.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:48:50 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:11:28.
Zarządzenie nr 82.2015 z dnia 5.08.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

 Zarządzenie nr 82.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-05 14:03:11 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:10:42.
Zarządzenie nr 83.2015 z dnia 5.08.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

 Zarządzenie nr 83.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-05 14:06:16 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:10:04.
Zarządzenie nr 84.2015 z dnia 5.08.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

 Zarządzenie nr 84.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-05 14:09:11.
Zarządzenie nr 85.2015 z dnia 5.08.2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów.

 Zarządzenie nr 85.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 14:41:34.
Zarządzenie nr 86.2015 z dnia 10.08.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

 Zarządzenie nr 86.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 15:15:44 | Data modyfikacji: 2015-08-27 14:02:58.
Zarządzenie nr. 87.2015 z dnia 18.08.2015 r.

w sprawie: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowaczów za I półrocze 2015 roku.

 Zarządzenie nr 87.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-27 13:45:27 | Data modyfikacji: 2015-08-27 14:02:30.
Zarządzenie nr. 88.2015 z dnia 20.08.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie nr 88.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-08-27 13:58:05.
Zarządzenie nr 89.2015 z dnia 31.08.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 89.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:05:57 | Data modyfikacji: 2015-09-10 13:07:11.
Zarzadzenie nr 90.2015 z dnia 04.09.2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie 90.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:48:04 | Data modyfikacji: 2015-09-15 12:49:53.
Zarządzenie nr 91.2015 z dnia 29.09.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa m. Brzóza"

 Zarządzenie nr 91.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:22:17.
Zarządzenie nr 92.2015 z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 zarządzenie nr 92.2013.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:39:52 | Data modyfikacji: 2015-10-05 12:42:05.
Zarządzenie nr 93.2015 z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 Zarządzenie nr 93.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:49:19.
Zarządzenie nr 94.2015 z dnia 5.10.2015 r.

w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów.

 Zarządzenie nr 94.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:47:44.
Zarządzenie nr 95.2015 z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

 Zarządzenie nr 95.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:03:52.
Zarządzenie nr 96.2015 z dnia 21.10.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 96.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:29:19.
Zarządzenie nr 97.2015 z dnia 26.10.2015r.

w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 97.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:57:32 | Data modyfikacji: 2015-11-12 09:06:14.
Zarządzenie nr 98.2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 98.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 08:59:59.
Zarządzenie nr 99.2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 99.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:01:54.
Zarządzenie nr 100.2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 100.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:02:58.
Zarządzenie nr 101.2015 z dnia 05.11.2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 101.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-13 09:26:51 | Data modyfikacji: 2015-11-13 09:30:35.
Zarządzenie nr 102.2015 z dnia 12.11.2015r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Głowaczów projektu Uchwały Budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023

 Zarządzenie nr 102.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:56:41.
Zarządzenie nr 103.2015 z dnia 17.11.2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

 Zarządzenie nr 103.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:58:56.
Zarządzenie nr 104.2015 z dnia 30.11.2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 104.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-22 09:01:07 | Data modyfikacji: 2015-12-22 09:03:25.
Zarządzenie nr 105.2015 z dnia 08.12.2015

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 Zarządzenie nr 105.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2015-12-22 09:08:04.
Zarządzenie nr 106.2015 z dnia 15.12.2015

w sprawie przyjęcia diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu PRO WM 2014-2020 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

 Zarządzenie nr 106.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-12-22 09:11:22 | Data modyfikacji: 2015-12-23 09:24:14.
Zarządzenie nr 107.2015 z dnia 22.12.2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

 Zarządzenie nr 107.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-30 07:57:31.
Zarządzenie nr 108.2015 z dnia 31.12.2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 Zarządzenie nr 108.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:35:08 | Data modyfikacji: 2016-01-11 13:37:50.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:35:08
Data modyfikacji: 2016-01-11 13:37:50
Autor: Grażyna Rybarczyk
Opublikowane przez: Monika Tomczak