Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne


Gmina Głowaczów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan przestał obowiązywać z dniem 01 stycznia 2003 r.

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w trybie szczególnym, co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania na ich wydanie.

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr XXIII/185/2000 z dnia 28.12.2000 r.

 

https://glowaczow.e-mapa.net/

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:50:41 | Data modyfikacji: 2019-07-10 13:35:06.
Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:50:41
Data modyfikacji: 2019-07-10 13:35:06
Opublikowane przez: Monika Tomczak