DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH

Dane o nieruchomościach
 ZN-1A.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 11:55:38 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:08:09.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości
 ZN-1B.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 11:59:23 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:09:07.
Dane o nieruchomościach rolnych
 ZR-1A.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:00:23 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:10:07.
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym
 ZR-1B.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:01:33 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:11:08.
Dane o nieruchomościach leśnych
 ZL-1A.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:02:20 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:12:59.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
 ZL-1B.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:03:10 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:13:44.
Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:03:10
Data modyfikacji: 2015-12-04 12:13:44
Opublikowane przez: Monika Tomczak