AKCYZA

Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinni złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.

Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła powinni dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku. W związku z tym organ wydający decyzję, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

 

• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,


• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie : 

 

3 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie


1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 Wzór_wniosku_o_ zwrot _podatku_akcyzowego_2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:02:31 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:14:05.

Wykaz osób fizycznych i prawnych , którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 Wykaz - akcyza - za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:48:09 | Data modyfikacji: 2019-04-30 14:22:49.
Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:48:09
Data modyfikacji: 2019-04-30 14:22:49
Autor: Iwona Bolek
Opublikowane przez: Monika Tomczak