AKCYZA

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT


• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:


3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie


1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:02:31 | Data modyfikacji: 2018-12-05 13:11:21.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:02:31
Data modyfikacji: 2018-12-05 13:11:21
Opublikowane przez: Monika Tomczak