INFORMACJE

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 IN-1..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 09:15:42 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:18:59.
Informacja w sprawie podatku rolnego
 IR-1.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 09:17:22 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:17:07.
Informacja w sprawie podatku leśnego
 IL-1.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 11:47:41 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:16:09.
Informacja dane identyfikacyjne
współwłaścicieli / współposiadaczy
nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą
prawną, spółką lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej
 ZN-1Z.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:23:12.
Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:23:12
Opublikowane przez: Monika Tomczak