ROK 2014

Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 07.01.2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa Sołectwa Podmieście

 Zarządzenie 1.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:47:57.
Zarządzenie nr 2.2014 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przrprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podmieście

 Zarządzenie 2.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:50:22.
Zarządzenie nr 3 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podmieście

 Zarządzenie 3.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:53:20.
Zarządzenie nr 4.2014 z dnia 14.01.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

 Zarządzenie 4.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:54:59.
Zarządzenie nr 5.2014 z dnia 24.01.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie 5 .pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:56:04 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:23:32.
Zarządzenie nr 6.2014 z dnia 26.03.2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

 Zarządzenie 6.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:58:56.
Zarządzenie nr 7.2014 z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie 7..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-11 12:00:00 | Data modyfikacji: 2014-05-16 14:10:25.
Zarządzenie nr 8.2014 z dnia 23.04.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie 8..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:46:38 | Data modyfikacji: 2014-05-16 13:52:27.
Zarządzenie nr 9.2014 z dnia 29.04.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Zarządzenie nr 9.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:08:14.
Zarządzenie nr 10.2014 z dnia 30.04.2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie 10.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:14:44.
Zarządzenie nr 11.2014 z dnia 05.05.2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Głowaczów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarządzenie nr 11.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:18:03.
Zarządzenie nr 12.2014 z dnia 10.05.2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za rok 2013

 Zarządzenie 12.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:45:14.
Zarządzenie nr 13.2014 z dnia 15.05.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie 13.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:55:02.
Zarządzenie nr 14.2014 z dnia 20.05.2014 r.

w sprawie powołania komisji do kontroli lokali wyborczych

 Zarządzenie 14.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:57:44.
Zarządzenie nr 15.2014 z dnia 29.05.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. " Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów"

 Zarządzenie 15.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:48:34 | Data modyfikacji: 2014-05-30 13:28:58.
Zarządzenie nr 16.2014 z dnia 11.06.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. " Budowa drogi gminnej nr 170217W Bobrowniki - Ignacówka Bobrowska"

 Zarządzenie 16.,pdf.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:11:41.
Zarządzenie nr 17.2014 z dnia 11.06.2014 r.

w sprawie powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 17.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2014-06-27 11:46:45.
Zarządzenie nr 18.2014 z dnia 26.06.2014

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie nr 18.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-09 08:16:19.
Zarządzenie nr 19.2014 z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2014-2022

 Zarządzenie nr 19.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:42:46 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:28:30.
Zarządzenie nr 20.2014 z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa drogi gminnej-ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów".

 Zarządzenie nr 20.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Andrzej Glegoła | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:34:47 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:35:56.
Zarządzenie nr 21.2014 z dnia 02.07.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. " Budowa kompleksu sportowo-rekracyjnego w Głowaczowie "

 Zarządzenie nr 21.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-08-04 11:28:12.
Zarządzenie nr 22.2014 z dnia 20.07.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 22.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2014-08-04 11:32:00.
Zarządzenie nr 23.2014 z dnia 28.07.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 23.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2014-08-04 11:33:59.
Zarządzenie nr 24.2014 z dnia 01.08.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 24.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2014-08-04 11:35:32.
Zarządzenie nr 25.2014 z dnia 06.08.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru cześciowego robót w zakresie zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie"

 Zarządzenie nr 25.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-09-10 07:59:18 | Data modyfikacji: 2014-09-10 08:00:10.
Zarządzenie nr 26.2014 z dnia 08.08.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru  robót w zakresie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Grabnowolska, gm. Głowaczów"

 Zarzadzenie nr 26.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-09-10 08:03:46.
Zarządzenie nr 27.2014 z dnia 08.08.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru  robót w zakresie zadania pn. "Budowa przyłącza wodociągowego do działki 37/8 w m. Miejska Dąbrowa, gm. Głowaczów"

 Zarządzenie nr 27.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-09-10 08:07:36 | Data modyfikacji: 2014-09-10 08:08:25.
Zarządzenie nr 28.2014 z dnia 20.08.2014

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r

 Zarządzenie nr 28.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 08:20:54 | Data modyfikacji: 2014-09-10 08:28:28.
Zarządzenie nr 29.2014 z dnia 28.08.2014

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarzadzenie nr 29.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 08:24:20 | Data modyfikacji: 2014-09-10 08:31:35.
Zarządzenie nr 30.2014 z dnia 24.09.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie".

 Zarządzenie nr 30.14.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 09:06:27.
Zarządzenie nr 31.2014 z dnia 30.09.2014 r.

w sprwie zmian w budżecie

 Zarządzenie nr 31.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:40:26 | Data modyfikacji: 2014-11-03 08:42:27.
Zarządzenie nr 32.2014 z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zkresie zadania pn."Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów"

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:45:10 | Data modyfikacji: 2014-11-03 08:47:18.
Zarządzenie nr 33.2014 z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robut w zakresie zadania pn.''Budowa placu zabaw w Brzózie"

 Zarządzenie nr 33.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:49:45.
Zarządzenie nr 34.2014 z dnia 06.10.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie nr 34.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:52:50.
Zarządzenie nr 35.2014 z dnia 14.10.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn."Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cecylówce Brzózkiej"

 Zarządzenie nr 35.14.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:55:36.
Zarządzenia nr 36.2014 z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie nr 36.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:57:53 | Data modyfikacji: 2014-11-03 09:04:06.
Zarządzenie nr 37.2014 z dnia 27.11.2014 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadań relizowanych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów".

 Zarządzenie 37.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:25:33 | Data modyfikacji: 2014-12-10 09:28:09.
Zarządzenie nr 38.2014 z dnia 14.11.2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Głowaczów projektu Uchwałay Budzetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:25:11.
Zarządzenie nr 39.2014 z dnia 26.11.2014 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy w 2014 r.

 Zarządzenie nr 39.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:26:51 | Data modyfikacji: 2014-12-10 10:27:58.
Zarządzenie nr 40.2014 z dnia 27.11.2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budzetu gminy w 2014 r.

 Zarządzenie nr 40.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:29:59.
Zarządzenie nr 41

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09.12.2014r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych , pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz rozliczenie inwentaryzacji na dzień 31.12.2014r.

 Zarządzenie nr 41.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:03:22.
Zarządzenie nr 42.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23.12.2014r.


w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014r.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:22:05.
Zarządzenie nr 43.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 23. 12.2014r.


w sprawie odwołania członka Zespołu Ineterdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 43.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:28:35.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:28:35
Autor: Barbara Dudek
Opublikowane przez: Monika Tomczak