L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ROK 201660566
2Ogłoszenia 20168805
3TABLICA OGŁOSZEŃ7285
4PRZETARGI7144
5Ogłoszenia 20177037
6Ogłoszenia 20186523
7ROK 20156411
8OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE6023
9Zarządzenia Wójta5765
10Ogłoszenia 20155433
11Urząd Gminy5348
12Nabór kandydatów do pracy4965
13Kadencja 2014-20184659
14Podatki i opłaty4101
15Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4065
16Gmina4044
17Zagospodarowanie przestrzenne3962
18Sprzedaż nieruchomości3952
19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3941
20Dane3918
21Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 3690
22JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE3638
23Ogłoszenia 20193573
24Sesje Rady3390
25WÓJT3253
26Budżet Gminy3245
27SOŁTYSI3140
28Wyniki naboru3124
29Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2014-20183082
30RADNI3065
31RADA3003
32KOMISJE RADY2884
33Skargi i wnioski2768
34Statut Gminy2716
35Mienie gminy2701
36Redakcja Biuletynu2690
37ROK 20152672
38Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje2663
39ROK 20152658
40ROK 20172619
41Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2010-20142578
42Pracownicy Urzędu Gminy2549
43Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy2473
44STRATEGIE I PROGRAMY2471
45Wyszukiwarka2467
46Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów2463
47Wójt2450
48Szkoły2422
49Instrukcja obsługi2406
50ROK 20142376
51ROK 20162347
52Postępowanie kwalifikacyjne2315
53ROK 20142307
54Przepisy prawne2266
55Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2257
56ROK 20162198
57ROK 20172126
58Zastępca Wójta2054
59Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie1953
60ROK 20181931
61ROK 20161780
62ROK 20151768
63Ogłoszenia 20141766
64ROK 20181759
65Statuty Sołectw1727
66ROK 20141636
67 kadencja 2010-20141618
68UCHWAŁY PODATKOWE1598
69WYBORY SAMORZĄDOWE 20141589
70Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie1542
71Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów1512
72Ogłoszenia o sprzedaży 20171509
73OPŁATY1461
74DEKLARACJE1448
75Budżet1446
76 ROK 20141437
77Oświadczenia za 20131436
78Ogłoszenia o sprzedaży 20161428
79DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH1424
80WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 20151394
81Regulamin1371
82ROK 20191360
83Sprawozdania z wykonania budżetu gminy1355
84Kadencja 2010 - 20141354
85INFORMACJE1339
86kadencja 2014-20181328
87Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1327
88Oświadczenia za 2013 rok1306
89Gminna Biblioteka Publiczna1305
90Wieloletnia Prognoza Finansowa1290
91Dotacje1268
92AKCYZA1263
93Sprawozdania finansowe1262
94Straże1257
95Ogłoszenia o sprzedaży 20151253
96kadencja 2014-20181232
97 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1222
98Oświadczenia za 2014 rok1213
99Uchwały Rady1177
100Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie1165
101Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1155
102Wodociągi i kanalizacja1152
103ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1152
104Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 roku 1118
105Oświadczenia za 2014 rok1115
106ROK 20171106
107Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141089
108 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1088
109Dostęp dla osób niepełnosprawnych1088
110ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1083
111 ZA ROK 20131079
112Przebudowa drogi gminnej - ulica Długa w miejscowości Brzóza1068
113Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów 1063
114Pomoc Publiczna1062
115Kadencja 2010-20141061
116ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1059
117WYBORY SOŁTYSÓW 20151057
118DRUKI1046
119ROK 20141044
120ROK 20151040
121Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza1039
122Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. 1035
123ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1035
124ZA ROK 20141034
125Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 20171024
126ROK 20161024
127ZA ROK 20141022
128Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 20201019
129Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151010
130ZA ROK 20131007
131WYBORY PREZYDENTA RP 20151005
132REFERENDUM1003
133ROK 2015996
134ROK 2014991
135Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2016 r.985
136Sukcesywne zakupy materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Głowaczów w 2016 roku973
137Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 939
138„Wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów”938
139Oświadczenia majątkowe za 2016 rok921
140ZA ROK 2015917
141ZA ROK 2015892
142Kadencja 2018 - 2023891
143ROK 2016888
144ROK 2019887
145Oświadczenia majątkowe za 2016 rok859
146Ogłoszenia o sprzedaży 2018853
147ROK 2017834
148Oświadczenia majątkowe za 2017 rok728
149Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł722
150ROK 2018672
151Oświadczenia majątkowe za 2017 rok620
152ZA ROK 2016610
153ZA ROK 2016562
154ROK 2019522
155Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020493
156Kadencja 2019-2023470
157Kadencja 2018 - 2023467
158Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów413
159Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2019-2023400
160kadencja 2018 - 2023382
161Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019359
162Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi336
163Rok 2018329
164ROK 2019319
165OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH294
166ROK 2018290
167ZA ROK 2017285
168ROK 2018279
169Kadencja 2014-2018237
170Kadencja 2018 - 2023231
171Początek kadencji 2018-2023228
172Analiza gospodarki odpadami 221
173ROK 2019213
174ROK 2017210
175ROK 2017207
176Kadencja 2018-2023176
177Kadencja 2014-2018176
178ROK 2019168
179Wybory samorządowe 2018163
180ROK 2018143
181Opłaty za wodę i ścieki 135
182Koniec kadencji 2014-2018108
183ROK 2018104
184Raport o stanie gminy 97
185Kadencja 2014-201896
186ROK 201977
187ZA ROK 201876
188Początek kadencji 2014-201869
189ROK 201766
190Za 2018 rok64
191ROK 201558
192ZA ROK 201858
193ROK 201855
194ROK 201452
195ROK 201651
196ROK 201946