L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ROK 201654146
2Ogłoszenia 20168602
3Ogłoszenia 20176832
4PRZETARGI6343
5TABLICA OGŁOSZEŃ6302
6Ogłoszenia 20186270
7ROK 20155863
8OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE5252
9Zarządzenia Wójta5101
10Ogłoszenia 20155006
11Urząd Gminy4823
12Kadencja 2014-20184363
13Podatki i opłaty3659
14Gmina3657
15Dane3597
16Sprzedaż nieruchomości3500
17Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3476
18Zagospodarowanie przestrzenne3465
19Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3435
20JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE3279
21Nabór kandydatów do pracy3155
22Sesje Rady2947
23WÓJT2919
24Budżet Gminy2884
25Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2014-20182728
26Radni2679
27SOŁTYSI2643
28RADA2638
29Informacje nieudostępnione2573
30KOMISJE RADY2558
31ROK 20152450
32ROK 20152436
33Mienie gminy2423
34Skargi i wnioski2414
35Statut Gminy2403
36ROK 20172326
37Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje2257
38Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2010-20142256
39Pracownicy Urzędu Gminy2230
40ROK 20142226
41ROK 20162203
42Redakcja Biuletynu2198
43Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 2193
44Wyszukiwarka2178
45Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów2177
46STRATEGIE I PROGRAMY2163
47Instrukcja obsługi2160
48Szkoły2151
49ROK 20142134
50Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy2057
51Wójt2029
52ROK 20162005
53Przepisy prawne2002
54Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1967
55ROK 20171864
56Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie1807
57Zastępca Wójta1801
58Wyniki naboru1760
59ROK 20181662
60ROK 20161618
61Ogłoszenia 20141559
62Statuty Sołectw1538
63ROK 20151528
64 kadencja 2010-20141466
65ROK 20181460
66WYBORY SAMORZĄDOWE 20141445
67ROK 20141430
68UCHWAŁY PODATKOWE1416
69Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie1409
70Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014 - 20181399
71Postępowanie kwalifikacyjne1395
72Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów1378
73Ogłoszenia o sprzedaży 20171323
74DEKLARACJE1300
75 ROK 20141294
76Ogłoszenia o sprzedaży 20161289
77OPŁATY1287
78Budżet1268
79DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH1268
80Oświadczenia za 20131261
81WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 20151228
82Regulamin1212
83Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1191
84INFORMACJE1179
85kadencja 2014-20181174
86Sprawozdania z wykonania budżetu gminy1173
87Kadencja 2010 - 20141169
88Oświadczenia za 2013 rok1159
89Gminna Biblioteka Publiczna1153
90Wieloletnia Prognoza Finansowa1116
91Straże1107
92Sprawozdania finansowe1098
93AKCYZA1095
94kadencja 2014-20181093
95Ogłoszenia o sprzedaży 20151092
96 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1090
97Oświadczenia za 2014 rok1081
98Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie1030
99Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1029
100ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1024
101Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1024
102Dotacje1003
103Wodociągi i kanalizacja990
104Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014980
105Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 roku 978
106Oświadczenia za 2014 rok973
107Dostęp dla osób niepełnosprawnych970
108 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II960
109WYBORY SOŁTYSÓW 2015958
110Przebudowa drogi gminnej - ulica Długa w miejscowości Brzóza946
111 ZA ROK 2013942
112Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów 941
113ROK 2017938
114ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”930
115 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok920
116ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II920
117Kadencja 2010-2014913
118ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”913
119DRUKI912
120WYBORY PREZYDENTA RP 2015912
121ZA ROK 2014910
122ROK 2014906
123Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. 901
124REFERENDUM901
125ROK 2015896
126ZA ROK 2014896
127Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza896
128Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015895
129ROK 2016892
130Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017890
131Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 2020881
132ZA ROK 2013873
133ROK 2014864
134ROK 2015861
135Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2016 r.858
136Sukcesywne zakupy materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Głowaczów w 2016 roku834
137Pomoc Publiczna810
138Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 807
139Ogłoszenia 2019804
140„Wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów”797
141ZA ROK 2015778
142Oświadczenia majątkowe za 2016 rok775
143ZA ROK 2015749
144ROK 2016742
145Oświadczenia majątkowe za 2016 rok716
146ROK 2017686
147Oświadczenia majątkowe za 2016 rok674
148Ogłoszenia o sprzedaży 2018619
149Uchwały Rady568
150Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł559
151Oświadczenia majątkowe za 2017 rok532
152Oświadczenia majątkowe za 2017 rok500
153ZA ROK 2016478
154ROK 2018459
155Kadencja 2018 - 2023445
156ZA ROK 2016435
157Oświadczenia majątkowe za 2017 rok403
158Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020369
159ROK 2019288
160kadencja 2018 - 2023211
161Rok 2018185
162Kadencja 2018 - 2023184
163Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów158
164ROK 2018156
165ROK 2018152
166ZA ROK 2017133
167ROK 201799
168ROK 201795
169Kadencja 2014-201865
170ROK 201932
171Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2019-202321
172ROK 201919
173Kadencja 2014-201813
174Kadencja 2019-202312
175Kadencja 2018-202310