L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ROK 201640060
2Ogłoszenia 20168325
3Ogłoszenia 20176486
4PRZETARGI4874
5TABLICA OGŁOSZEŃ4705
6ROK 20154692
7Ogłoszenia 20153835
8OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3795
9Zarządzenia Wójta3748
10Urząd Gminy3638
11Uchwały Rady3405
12Gmina2953
13Podatki i opłaty2886
14Sprzedaż nieruchomości2765
15Zagospodarowanie przestrzenne2750
16Dane2719
17JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE2658
18Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2455
19Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2388
20Budżet Gminy2319
21Sesje Rady2296
22WÓJT2288
23Ogłoszenia 20182123
24SOŁTYSI2093
25KOMISJE RADY1989
26Mienie gminy1983
27Statut Gminy1958
28Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2014-20181949
29Informacje nieudostępnione1922
30Skargi i wnioski1889
31RADA1879
32ROK 20161862
33ROK 20151842
34ROK 20151839
35Redakcja Biuletynu1818
36Instrukcja obsługi1800
37ROK 20171795
38Radni1794
39Wyszukiwarka1762
40Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów1726
41STRATEGIE I PROGRAMY1723
42Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2010-20141722
43Szkoły1701
44ROK 20161644
45Przepisy prawne1619
46Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje1577
47Pracownicy Urzędu Gminy1569
48WYBORY1568
49Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie1560
50ROK 20141545
51Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy1498
52Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1469
53ROK 20141458
54ROK 20171432
55Wójt1388
56ROK 20161291
57Zastępca Wójta1288
58ROK 20151216
59Ogłoszenia 20141215
60 kadencja 2010-20141184
61ROK 20141145
62WYBORY SAMORZĄDOWE 20141129
63UCHWAŁY PODATKOWE1085
64Ogłoszenia o sprzedaży 20171068
65Statuty Sołectw1053
66Ogłoszenia o sprzedaży 20161037
67Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014 - 20181027
68OPŁATY1016
69DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH1016
70 ROK 20141009
71Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie1000
72Regulamin975
73Oświadczenia za 2013971
74Budżet969
75DEKLARACJE950
76Sprawozdania z wykonania budżetu gminy936
77WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015926
78Oświadczenia majątkowe za 2015 rok926
79INFORMACJE923
80Gminna Biblioteka Publiczna917
81Kadencja 2010 - 2014895
82kadencja 2014-2018889
83 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II886
84Oświadczenia za 2014 rok862
85Sprawozdania finansowe858
86kadencja 2014-2018843
87Straże836
88Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów835
89AKCYZA831
90Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014815
91ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”813
92Wieloletnia Prognoza Finansowa813
93Ogłoszenia o sprzedaży 2015800
94Oświadczenia za 2013 rok783
95Wodociągi i kanalizacja780
96Dostęp dla osób niepełnosprawnych773
97Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 roku 769
98Przebudowa drogi gminnej - ulica Długa w miejscowości Brzóza768
99WYBORY SOŁTYSÓW 2015764
100Uchwały764
101Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie761
102Oświadczenia majątkowe za 2015 rok760
103ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”760
104Oświadczenia za 2014 rok759
105 ZA ROK 2013752
106 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II749
107ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”738
108ZA ROK 2014735
109 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok734
110REFERENDUM734
111WYBORY PREZYDENTA RP 2015728
112ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II727
113Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. 720
114Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015718
115Oświadczenia majątkowe za 2015 rok717
116ZA ROK 2014711
117Kadencja 2010-2014710
118ROK 2014708
119DRUKI702
120Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza701
121Nabór kandydatów do pracy696
122ROK 2017690
123Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017685
124ZA ROK 2013683
125Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2016 r.682
126ROK 2015678
127Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 2020678
128ROK 2015677
129ROK 2014670
130Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów 638
131ROK 2016631
132„Wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów”623
133ZA ROK 2015601
134Sukcesywne zakupy materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Głowaczów w 2016 roku587
135ROK 2018578
136Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 559
137ROK 2016535
138Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 531
139ZA ROK 2015521
140Oświadczenia majątkowe za 2016 rok469
141ROK 2018459
142Oświadczenia majątkowe za 2016 rok452
143ROK 2017437
144Pomoc Publiczna382
145Oświadczenia majątkowe za 2016 rok361
146Postępowanie kwalifikacyjne312
147Dotacje308
148Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł303
149Wyniki naboru302
150ZA ROK 2016281
151ZA ROK 2016251
152Ogłoszenia o sprzedaży 2018188
153Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020173