L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ROK 201643319
2Ogłoszenia 20168384
3Ogłoszenia 20176549
4PRZETARGI5134
5ROK 20154965
6TABLICA OGŁOSZEŃ4916
7Ogłoszenia 20154099
8OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3981
9Zarządzenia Wójta3919
10Urząd Gminy3816
11Uchwały Rady3626
12Ogłoszenia 20183177
13Gmina3089
14Podatki i opłaty3028
15Zagospodarowanie przestrzenne2878
16Sprzedaż nieruchomości2876
17Dane2826
18JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE2771
19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2612
20Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2551
21Budżet Gminy2419
22Sesje Rady2388
23WÓJT2383
24Informacje nieudostępnione2231
25SOŁTYSI2172
26KOMISJE RADY2078
27Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2014-20182076
28Mienie gminy2064
29Statut Gminy2040
30RADA2008
31Skargi i wnioski1975
32ROK 20151931
33Radni1920
34ROK 20161909
35ROK 20151899
36Redakcja Biuletynu1893
37ROK 20171893
38Instrukcja obsługi1865
39Wyszukiwarka1856
40Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2010-20141824
41STRATEGIE I PROGRAMY1805
42Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów1804
43Szkoły1785
44ROK 20161710
45Przepisy prawne1695
46WYBORY1691
47Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje1677
48Pracownicy Urzędu Gminy1651
49ROK 20141631
50Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie1630
51Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy1607
52ROK 20141544
53Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1540
54ROK 20171509
55Wójt1476
56Zastępca Wójta1364
57ROK 20161352
58ROK 20151287
59Ogłoszenia 20141277
60 kadencja 2010-20141236
61ROK 20141198
62WYBORY SAMORZĄDOWE 20141192
63UCHWAŁY PODATKOWE1163
64Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014 - 20181137
65Statuty Sołectw1119
66Ogłoszenia o sprzedaży 20171112
67Ogłoszenia o sprzedaży 20161075
68 ROK 20141069
69DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH1067
70OPŁATY1064
71Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie1049
72Oświadczenia za 20131040
73Regulamin1028
74Budżet1015
75DEKLARACJE991
76Sprawozdania z wykonania budżetu gminy980
77INFORMACJE973
78Gminna Biblioteka Publiczna965
79WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015963
80Oświadczenia majątkowe za 2015 rok955
81Kadencja 2010 - 2014949
82kadencja 2014-2018933
83 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II932
84Oświadczenia za 2014 rok905
85AKCYZA901
86Sprawozdania finansowe900
87Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów894
88kadencja 2014-2018889
89Straże885
90Wieloletnia Prognoza Finansowa873
91Nabór kandydatów do pracy855
92Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014853
93ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”852
94Ogłoszenia o sprzedaży 2015843
95Oświadczenia za 2013 rok827
96Dostęp dla osób niepełnosprawnych812
97WYBORY SOŁTYSÓW 2015812
98Wodociągi i kanalizacja811
99Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 roku 811
100Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie806
101Uchwały806
102Przebudowa drogi gminnej - ulica Długa w miejscowości Brzóza805
103Oświadczenia za 2014 rok804
104Oświadczenia majątkowe za 2015 rok798
105ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”792
106 ZA ROK 2013791
107 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II791
108 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok774
109ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”773
110ZA ROK 2014771
111WYBORY PREZYDENTA RP 2015770
112REFERENDUM770
113ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II768
114Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015766
115Oświadczenia majątkowe za 2015 rok764
116Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. 757
117ZA ROK 2014752
118Kadencja 2010-2014751
119Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza745
120ROK 2014745
121ROK 2018742
122ROK 2017739
123DRUKI739
124Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 2020724
125Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2016 r.724
126Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017723
127ZA ROK 2013720
128ROK 2015714
129ROK 2014711
130ROK 2015709
131ROK 2018708
132Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów 677
133„Wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów”667
134ROK 2016665
135Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 648
136ZA ROK 2015635
137Sukcesywne zakupy materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Głowaczów w 2016 roku622
138Dotacje617
139Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 593
140ROK 2016568
141ZA ROK 2015555
142Oświadczenia majątkowe za 2016 rok522
143Oświadczenia majątkowe za 2016 rok516
144ROK 2017488
145Pomoc Publiczna458
146Oświadczenia majątkowe za 2016 rok420
147Wyniki naboru368
148Postępowanie kwalifikacyjne354
149Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł351
150ZA ROK 2016321
151ZA ROK 2016285
152Ogłoszenia o sprzedaży 2018259
153Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020217
154Oświadczenia majątkowe za 2017 rok24