L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ROK 201668271
2Ogłoszenia 20169335
3TABLICA OGŁOSZEŃ9163
4PRZETARGI8877
5ROK 20157896
6Ogłoszenia 20177523
7OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE7182
8Ogłoszenia 20187096
9Zarządzenia Wójta7023
10Ogłoszenia 20156860
11Urząd Gminy6620
12Nabór kandydatów do pracy6599
13Kadencja 2014-20185231
14Gmina5182
15Podatki i opłaty5174
16Zagospodarowanie przestrzenne5120
17Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 5073
18GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH4893
19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4787
20Sprzedaż nieruchomości4737
21DANE4736
22JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE4455
23Sesje Rady4280
24WÓJT4277
25Budżet Gminy4110
26Wyniki naboru4012
27SOŁTYSI3891
28RADNI3712
29KOMISJE RADY3694
30RADA3686
31Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2014-20183673
32Zakład Gospodarki Komunalnej , Wodociągi i Kanalizacje3583
33Skargi i wnioski3529
34Mienie gminy3501
35Statut Gminy3449
36Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy3330
37Redakcja Biuletynu3326
38ROK 20153252
39Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów3240
40Wójt3199
41STRATEGIE I PROGRAMY3190
42ROK 20153188
43Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2010-20143164
44ROK 20173164
45Wyszukiwarka3161
46Szkoły3130
47Pracownicy Urzędu Gminy3115
48Instrukcja obsługi3035
49Postępowanie kwalifikacyjne2882
50Przepisy prawne2849
51Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2844
52ROK 20142825
53ROK 20162758
54ROK 20142746
55ROK 20172609
56ROK 20162597
57Zastępca Wójta2596
58ROK 20182454
59Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie2372
60Uchwały Rady2307
61ROK 20182225
62ROK 20152178
63Ogłoszenia 20142166
64ROK 20162149
65Statuty Sołectw2122
66ROK 20142055
67 kadencja 2010-20141953
68Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów1880
69Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie1878
70WYBORY SAMORZĄDOWE 20141868
71Ogłoszenia o sprzedaży 20171865
72Budżet1857
73Dotacje1837
74 ROK 20141836
75Oświadczenia za 20131831
76Kadencja 2010 - 20141764
77Ogłoszenia o sprzedaży 20161757
78Sprawozdania z wykonania budżetu gminy1736
79Regulamin1726
80Gminna Biblioteka Publiczna1705
81Oświadczenia za 2013 rok1692
82Kadencja 2018 - 20231691
83Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1683
84Sprawozdania finansowe1680
85AKCYZA1663
86Ogłoszenia o sprzedaży 20151656
87kadencja 2014-20181654
88Wieloletnia Prognoza Finansowa1651
89WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 20151649
90Wodociągi i kanalizacja1637
91Pomoc Publiczna1633
92Straże1619
93 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1571
94kadencja 2014-20181559
95Oświadczenia za 2014 rok1537
96Oświadczenia za 2014 rok1505
97Oświadczenia majątkowe za 2015 rok1503
98ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1502
99Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 roku 1483
100Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie1479
101ROK 20171476
102ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy organizacji placu zabaw oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1439
103 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1434
104ROK 20151421
105Dostęp dla osób niepełnosprawnych1417
106Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. 1416
107Kadencja 2010-20141415
108ROK 20141406
109Przebudowa drogi gminnej - ulica Długa w miejscowości Brzóza1404
110ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ”1402
111Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Adamów 1394
112 ZA ROK 20131394
113Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 20171389
114DRUKI1386
115ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2015 r. - dotyczy wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w ramach projektu :„Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” II1382
116Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza1381
117Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 20201374
118ZA ROK 20141367
119ZA ROK 20141360
120ROK 20161360
121Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2016 r.1349
122Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141337
123ROK 20151332
124ROK 20141322
125Sukcesywne zakupy materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Głowaczów w 2016 roku1301
126ZA ROK 20131298
127WYBORY SOŁTYSÓW 20151280
128Oświadczenia majątkowe za 2016 rok1271
129„Wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów”1266
130ZA ROK 20151265
131REFERENDUM1259
132Ogłoszenia o sprzedaży 20181256
133WYBORY PREZYDENTA RP 20151254
134Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 1253
135ROK 20171248
136Oświadczenia majątkowe za 2016 rok1237
137Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151222
138ZA ROK 20151217
139ROK 20161213
140ROK 20181107
141Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1101
142Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł1100
143Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1051
144OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH1016
145Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi987
146Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów976
147Kadencja 2018 - 2023972
148ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 970
149ZA ROK 2016912
150ZA ROK 2016911
151Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2019-2023884
152Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020812
153kadencja 2018 - 2023794
154Analiza gospodarki odpadami 759
155Rok 2018750
156Kadencja 2018 - 2023745
157Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019739
158ROK 2020738
159Opłaty za wodę i ścieki 720
160Raport o stanie gminy 702
161ROK 2018660
162Początek kadencji 2018-2023605
163ZA ROK 2017594
164ROK 2018584
165ROK 2019568
166Wybory samorządowe 2018541
167Kadencja 2018-2023537
168ROK 2017522
169ROK 2019514
170ROK 2017509
171ROK 2018489
172Kadencja 2014-2018480
173NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA479
174Oświadczenia majątkowe za 2018 rok478
175Udostępnianie informacji publicznej478
176ROK 2018474
177Oświadczenia majątkowe za 2018 rok467
178Zawiadomienia o wyborze oferty 443
179ZA ROK 2018438
180ROK 2019429
181Kadencja 2019 - 2023425
182ZA ROK 2018415
183ROK 2018414
184Kadencja 2014-2018401
185Koniec kadencji 2014-2018387
186ROK 2018376
187ZA ROK 2018358
188Początek kadencji 2014-2018355
189ROK 2017347
190ROK 2019341
191ROK 2015339
192ROK 2016331
193ROK 2014330
194Formularze informacji i deklaracji podatkowych330
195Kadencja 2014- 2018281
196ROK 2020159
197ROK 2020145
198ROK 2020135
199ROK 2020119
200ZA ROK 201947
201ZA ROK 201936