bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Budżet Gminy strona główna 

Budżet Gminy

Budżet gminy  to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;


Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w budżecie gminy regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 poz. 594) oraz ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:02:16 | Data modyfikacji: 2014-05-20 10:12:52.

Zobacz:
 Budżet .  Wieloletnia Prognoza Finansowa .  Sprawozdania finansowe .  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:02:16
Data modyfikacji: 2014-05-20 10:12:52
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl