bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Gmina strona główna 

Gmina
Gmina Głowaczów

Jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu kozienickiego, w województwie mazowieckim. Administracyjnie gmina sąsiaduje z gminami powiatu radomskiego i kozienickiego. Od północy graniczy z Grabowem nad Pilicą, a od wschodu z gminą Kozienice (powiat kozienicki) i z gminą Magnuszew. Od południa gmina Głowaczów graniczy z gminą Pionki, od południowego – zachodu z gminami Jastrzębia i Stromiec oraz od zachodu z gminą Jedlińsk. Gmina Głowaczów leży w dolinie rzeki Radomki pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej. Posiadamy liczne atrakcje przyrodnicze np. siedlisko bociana czarnego w Grądach czy liczącą 346 drzew aleje lipową (pomnik przyrody) na trasie z Brzózy do Sewerynowa. Na obszarze Gminy wytyczono liczne szlaki turystyczne ( piesze i rowerowe ) polecane przez PTTK. Szlaki te prowadzą głównie do miejsc historycznych ( np.Studzianki Pancerne). Położenie w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu oraz między dużymi miastami ( Warszawa 70km, Lublin 110 km, Radom 33 km, Kozienice 18 km ) przesądziły o tym, że Gmina stawia na rozwój turystyki i środowiska naturalnego. Na naszym terenie brak jest obiektów niebezpiecznych dla środowiska. Gmina Głowaczów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje 2 miejsce pod względem liczby ludności i powierzchni. Powierzchnia gminy wynosi 18684 ha, co stanowi 20% powierzchni powiatu, w tym: użytki rolne: 53 %, użytki leśne: 30 %. Według danych Urzędu Gminy (stan na 31.12.2014 r.) gminę Głowaczów zamieszkuje 7433 osoby. W skład gminy wchodzi 39 sołectw i 45 miejscowości wiejskich. Najliczniejsze pod względem ilości mieszkańców są sołectwa : Brzóza, Głowaczów, Bobrowniki, Maciejowice, Marianów i Miejska Dąbrowa; najmniej osób mieszka w sołectwach Helenów, Ignacówka Bobrowska, Henryków, Rogożek.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 12:24:47 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:22:29.
Data wprowadzenia: 2014-04-09 12:24:47
Data modyfikacji: 2015-05-06 13:22:29
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl