bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.), zwanej dalej „Ustawą”. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w „Ustawie”. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 7:15–15:00 albo za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@glowaczow.pl
2. ePUAP;
3. operatora pocztowego (poczty tradycyjnej)
na adres:

Urząd Gminy Głowaczów , ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wzór .pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-08-01 12:42:57 | Data modyfikacji: 2019-08-01 12:57:51.
Data wprowadzenia: 2019-08-01 12:42:57
Data modyfikacji: 2019-08-01 12:57:51
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl