bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
strona główna 

WYBORY
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości
Zarządzenia nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:25:36 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:33:29.
Postanowienie nr DRD-5242/56-1/18 Komisarza
Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:28:10.
Uchwała Nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:04:42.

Zobacz:
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 .  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 .  WYBORY SOŁTYSÓW 2015 .  WYBORY PREZYDENTA RP 2015 .  WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 .  REFERENDUM .  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:04:42
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl