bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy strona główna 

ROK 2019

Głowaczów dn. 05.03.2019r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Głowaczów

Wójt Gminy Głowaczów informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr VI.36.2019r. z dnia 28.02.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka
wynosi 9 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
b) jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłaty za pojemnik wynoszą:


Pojemność pojemnika Sposób zbiórki odpadów komunalnych
Selektywny Nieselektywny
(zmieszany)
120 l 9,00 zł 18,00 zł
1100 l 60,00 zł 120,00 zł
8,0 m3 400,00 zł 800,00 zł

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest uiszczać opłaty w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe ( kwartał) bez wezwania , w terminach :
I kwartał – do 31 marca,
II kwartał- do 30 czerwca,
III kwartał- do 30 września,
IV kwartał- do 31 grudnia.

Właściciele domków letniskowych

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

a) 108,00 zł za rok- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
b) 216,00zł za rok- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są do złożenia deklaracji o sposobie zbierania i odbierania odpadów ( sposób selektywny lub nieselektywny) i wnoszenia opłaty w ciągu roku kalendarzowego bez corocznego wezwania do zapłaty.

W związku ze zmianą od 01.04.2019r. sposobu naliczania opłaty właściciel nieruchomości na których zamieszkuje więcej niż 4 osoby obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji .
Miejsce składania deklaracji: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Kozienicka 1 f w godz. 700- 1500, tel. 48 623 10 47.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:45:37 | Data modyfikacji: 2019-03-05 14:49:14.
Deklaracja
 DEKLARACJA 2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:46:55 | Data modyfikacji: 2020-01-03 11:11:38.
 Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:22:22.
 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK I DOMKÓW LETNISKOWYCH - ROGOŻEK I BRZÓZA.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:24:41.
 Klauzula informacyjna - RODO.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:52:13.

Zobacz:
   ROK 2018
   ROK 2019
   ROK 2020
Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:52:13
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl