bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
strona główna 

Ogłoszenia 2018
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
04.01.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 04 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:47:33.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
10.01.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:28:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
15.01.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:49:48.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
15.01.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:07:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
17.01.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:10:34.
Uchwała Nr Ra.31.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę
Głowaczów planowanego w Uchwale Budżetowej na
rok 2018 deficytu

Uchwała nr Ra.31.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:51:28.
Uchwała Nr Ra.32.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę
Głowaczów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową

Uchwała nr Ra.32.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:54:15.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
12.02.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:51:04.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
14.02.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:09:50.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.
19.02.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-02-22 08:12:36.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dn. 28.02.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 07:58:11 | Data modyfikacji: 2018-03-05 07:59:06.
Uchwała Nr Ra.129.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Głowaczów sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała nr Ra.129.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:18:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
23.04.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-04-23 15:53:41.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dn.
30.04.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:56:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
29.05.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 29 maja 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:32:04.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn.
29.05.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 29 maja 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:44:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
13.07.2018 roku

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 16:06:12 | Data modyfikacji: 2018-07-16 16:10:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dn.
25.07.2018 roku
 Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 12:28:27 | Data modyfikacji: 2018-07-26 12:33:20.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia
29.08.2018 r.
 Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dn.29.08.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:46:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.09.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 03 września 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 13:32:31.
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 13
września 2018 r.

- zawiadomienie o wydaniu dla Wójta Gminy Głowaczów w dniu 13 września 2018 r. decyzji Nr 438/2018 znak: BIA.6740.420.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ulicy 11-go Listopada (droga gminna) wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów."

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:45:42.
Obwieszczenie Wojta Gminy z dnia 04.10.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 04 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:39:46.
Obwieszczenie Wojta Gminy z dnia 30.10.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 30 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:00:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
19.11.2018 r.
 Obwieszczenie z dn.19.11.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2018-11-20 09:52:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
20.11.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20.11.2018 roku

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:20:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
05.12.2018 r.

w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego 

 Obwieszczenie z dn.05.12.2018r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:58:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
07.12.2018 r.
 Obwieszczenie z dn. 07.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:19:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia
21.12.2018 r.

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postepowania administracyjnego

 Obwieszczenie z dn.21.12.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Marianna Węsek | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:25:04 | Data modyfikacji: 2018-12-27 14:27:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:25:04
Data modyfikacji: 2018-12-27 14:27:03
Autor: Marianna Węsek
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl