bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

ROK 2016
Zarządzenie nr 1.2016 z dnia 07.01.2016

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów w 2016 r.

 Zarządzenie nr 1.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:39:43.
Zarządzenie nr 2.2016 z dnia 13.01.2016

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie na rok 2016

 Zarządzenie nr 2.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:43:19.
Zarządzenie nr 3.2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 Zarządzenie nr 3.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-02-02 08:37:24 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:39:23.
Zarządzenie nr 4.2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie zmian planu finansowego na 2016 rok dla Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 4.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:01:33.
Zarządzenie nr 5.2016 z dnia 29.01.2016

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie nr 5.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:05:08.
Zarządzenie nr 6.2016 z dnia 24.02.2016

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 6.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:10:44.
Zarządzenie nr 6.2016 z dnia 25.02.2016

w sprawie zmian planu finansowego na 2016 rok dla Urzędu Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 7.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:09:27.
Zarządzenie nr 8.2016 z dnia 29.02.2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 8.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:17:56.
Zarządzenie nr 9.2016 z dnia 01.03.2016

w sprawie powołania komisji ds.wydzielenia dokumentacji z kat."B" do brakowania , której okres przechowywania minął

 Zarządzenie nr 9.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:35:13.
Zarządzenie nr 10.2016 z dnia 16.03.2016

w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonana budżetu gminy za rok 2015

 Zarządzenie nr 10.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:40:03.
Zarządzenie nr 11.2016 z dnia 24.03.2016

w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 Zarządzenie nr 11.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:57:41.
Zarządzenie nr 12.2016 z dnia 24.03.2016

w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 Zarządzenie nr 12.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:00:42.
Zarządzenie nr 13.2016 z dnia 31.03.2016

w sprawie powołania komisji do zadania pt. " Utylizacji uszkodzonego sprzętu elekronicznego i innego"

 Zarządzenie nr 13.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:31:48.
Zarządzenie nr 14.2016 z dnia 30.03.2016r.

w sprawie zmian planu finansowego na 2016 rok w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 14.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:52:30 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:54:04.
Zarządzenie nr 15.2016 z dnia 31.03.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 15.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:02:25 | Data modyfikacji: 2016-06-30 12:03:43.
Zarządzenie nr 16.2016 z dnia 19.04.2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 16.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:07:27.
Zarządzenie nr 17.2016 z dnia 29.04.2016r.

w sprawie zmian planu finansowego na 2016 rok w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 17.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:12:53 | Data modyfikacji: 2016-06-30 12:16:04.
Zarządzenie nr 18.2016 z dnia 29.04.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 18.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:57:05 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:00:52.
Zarządzenie nr 19.2016 z dnia 02.05.2016r.

w sprawie przedłozenia sprawozdań finansowych za rok 2015

 Zarządzenie nr 19.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:07:08.
Zarządzenie nr 20.2016 z dnia 24.05.2016r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 20.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 08:35:19 | Data modyfikacji: 2016-07-01 08:37:22.
Zarządzenie nr 21.2016 z dnia 30.05.2016r.

w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok jednostek budżetowych gminy

 Zarządzenie nr 21.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 08:46:03 | Data modyfikacji: 2016-07-01 08:48:37.
Zarządzenie nr 22.2016 z dnia01.06.2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 22.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 08:52:14.
Zarządzenie nr 23.2016 z dnia 09.06.2016r.

w sprawie zmian planów finansowych wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok

 Zarządzenie nr 23.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 09:36:24.
Zarządzenie nr 24.2016 z dnia 09.06.2016r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016

 Zarządzenie nr 24.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 09:40:22.
Zarządzenie nr 25.2016 z dnia 21.06.2016r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Głowaczów , w których w dniu 17 czerwca 2016 r. , wystapiły szkody spowodowane zdarzeniem noszącym znamię klęski żywiołowej

 Zarządzenie nr 25.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 09:44:26.
Zarządzenie nr 26.2016 z dnia 27.06.2016r.

w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok  jednostek budżetowych gminy

 Zarzadzenie nr 26.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:33:13 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:34:15.
Zarządzenie nr 27.2016 z dnia 27.06.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarzadzenie nr 27.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:41:15 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:42:15.
Zarządzenie nr 28.2016 z dnia 30.06.2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2016 -2023

 Zarzadzenie nr 28.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:58:18.
Zarządzenie nr 29.2016 z dnia 05.07.2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania po. " Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczami w miejscowości Działki Brzózkie"

 Zarzadzenie nr 29..2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:36:46.
Zarządzenie nr 30.2016 z dnia 07.07.2016r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarzadzenie nr 30.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:43:38.
Zarządzenie nr 31.2016 z dnia 12.07.2016r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Głowaczów, w których w dniu 11 lipca 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane zdarzeniem noszącym znamię klęski żywiołowej

 Zarzadzenie nr 31..2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:57:54.
Zarządzenie nr 32.2016 z dnia 14.07.2016r.

w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok jednostek budżetowych gminy

 Zarzadzenie nr 32.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:09:13 | Data modyfikacji: 2016-10-05 11:11:32.
Zarządzenie nr 33.2016 z dnia 25.07.2016r.

w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok jednostek budżetowych gminy

 Zarzadzenie nr 33.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:17:51 | Data modyfikacji: 2016-10-05 11:19:57.
Zarządzenie nr 34.2016 z dnia 25.07.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 34.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:06:30 | Data modyfikacji: 2016-10-06 08:07:29.
Zarządzenie nr 35.2016 z dnia 09.08.2016r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/16 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczpnego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie nr 35.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:11:59.
Zarządzenie nr 36.2016 z dnia 10.08.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 36.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:17:47 | Data modyfikacji: 2016-10-06 08:18:44.
Zarządzenie nr 37.2016 z dnia 24.08.2016r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 37.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:22:18.
Zarządzenie nr 38.2016 z dnia 24.08.2016r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 38.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:24:43.
Zarządzenie nr 39.2016 z dnia 24.08.2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowaczów za I półrocze 2016 roku

 Zarządzenie nr 39.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:29:28 | Data modyfikacji: 2016-10-06 09:59:01.
Zarządzenie nr 40.2016 z dnia 29.08.2016r.

w sprawie zmian w planie dochopdów i wydatków budżetu na 2016 rok

 Zarządzenie nr 40.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:38:12.
Zarządzenie nr 41.2016 z dnia 29.08.2016r.

w sprawie regulaminu postepowania na czas zewnętrzego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Gminy Głowaczów

 Zarządzenie nr 41.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:50:45.
Zarządzenie nr 42.2016 z dnia 19.09.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie nr 42.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:02:33 | Data modyfikacji: 2016-10-06 09:05:15.
Zarządzenie nr 43.2016 z dnia 19.09.2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie"

 Zarządzenie nr 43.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:26:50.
Zarządzenie nr 44.2016 z dnia 26.09.2016r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowaczów

 Zarządzenie 44.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:48:36.
Zarządzenie Nr 46.2016 z dnia 11.10.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 46.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:07:59.
Zarządzenie Nr 47.2016 z dnia 14.10.2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Budowa - dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie" - etap I.

 Zarządzenie Nr 47.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:12:43.
Zarządzenie Nr 48.2016 z dnia 14.10.2016r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016

 Zarządzenie Nr 48.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:14:49.
Zarządzenie Nr 49.2016 z dnia 28.10.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 49.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:26:44 | Data modyfikacji: 2017-01-09 13:27:45.
Zarządzenie Nr 50.2016 z dnia 15.11.2016r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Głowaczów projektu Uchwały Budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

 Zarządzenie Nr 50.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:31:15.
Zarządzenie Nr 51.2016 z dnia 25.11.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 51.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:34:18 | Data modyfikacji: 2017-01-09 13:35:33.
Zarządzenie Nr 52.2016 z dnia 28.11.2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Emilów, gmina Głowaczów"

 Zarządzenie Nr 52.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:38:51 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:17:59.
Zarządzenie Nr 53.2016 z dnia 02.12.2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Głowaczów

 Zarządzenie Nr 53.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:41:14 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:17:16.
Zarządzenie Nr 54.2016 z dnia 08.12.2016r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz rozliczenie inwentaryzacji na dzień 31.12.2016r.

 Zarządzenie Nr 54.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:43:43 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:16:52.
Zarządzenie Nr 55.2016 z dnia 15.12.2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 55.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:46:30 | Data modyfikacji: 2017-01-18 14:25:19.
Zarządzenie Nr 56.2016 z dnia 15.12.2016r.

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Głowaczów

 Zarządzenie Nr 56.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:29:22 | Data modyfikacji: 2017-01-18 14:30:31.
Zarządzenie Nr 57.2016 z dnia 28.12.2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej o numerze 170208W przed miejscowością Adamów"

 Zarządzenie Nr 57.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:33:22.
Zarządzenie Nr 58.2016 z dnia 10.01.2017r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Zarządzenie Nr 58.2016.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:36:12.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:36:12
Autor: Piotr Kozłowski
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl