bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
strona główna 

REFERENDUM
 Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:07:43 | Data modyfikacji: 2015-09-21 12:14:15.
 Informacja wójta o obwodach.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:11:58 | Data modyfikacji: 2015-09-21 12:14:40.
Informacja
 Informacja dotycząca losowania członkówdo OKW.doc

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:40:23 | Data modyfikacji: 2015-09-21 12:15:10.
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum
 Powołanie OKR.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 15:20:37 | Data modyfikacji: 2015-09-21 12:15:29.
Data wprowadzenia: 2015-08-10 15:20:37
Data modyfikacji: 2015-09-21 12:15:29
Autor: Piotr Kozłowski
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl