bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne


Gmina Głowaczów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan przestał obowiązywać z dniem 01 stycznia 2003 r.

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w trybie szczególnym, co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania na ich wydanie.

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr XXIII/185/2000 z dnia 28.12.2000 r.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:50:41.
Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:50:41
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl