bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Przepisy prawne strona główna 

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) , mają obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego:
1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/

 

http://www.monitorpolski.gov.pl/

 

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/

 

hhttp://isap.sejm.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:16:33 | Data modyfikacji: 2018-12-05 14:10:50.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:16:33
Data modyfikacji: 2018-12-05 14:10:50
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl