Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-20 18:52:21

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:42
Uchwała nr III.24.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu&  więcej >
2019-02-20 18:51:14

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:34
Uchwała nr III.23.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rz  więcej >
2019-02-20 18:43:31

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:42
Uchwała nr III.24.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r.  więcej >
2019-02-20 18:42:06

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:42
Uchwała nr III.24.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r.  więcej >
2019-02-20 18:34:53

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:34
Uchwała nr III.23.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r.    więcej >
2019-02-20 18:05:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:04
Uchwała nr III.22.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu
ststutu  więcej >
2019-02-20 18:04:01

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 18:04
Uchwała nr III.22.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu
ststutu  więcej >
2019-02-20 17:56:00

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:56
Uchwała nr III.21.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Głowaczów w
Zgromadzeniu " Związku Gmin Ziemi   więcej >
2019-02-20 17:49:12

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:27
Uchwała nr III.20.2018
Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z  więcej >
2019-02-20 17:48:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:27
Uchwała nr III.20.2018
Rady Gminy Głowaczów  z dnia 20.12.2018 r. w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych  więcej >
2019-02-20 17:27:41

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:27
Uchwała nr III.20.2018
Rady Gminy Głowaczów  z dnia 20.12.2018
r.   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla Ochotniczych Straży Po  więcej >
2019-02-20 17:07:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:03
Uchwała nr III.19.2018 Rady G
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018  więcej >
2019-02-20 17:03:58

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 17:03
Uchwała nr III.19.2018 Rady G
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018  więcej >
2019-02-20 16:57:20

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 16:57
VI sesja Rady Gminy Głowaczó
  Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie
quorum, przyjęcie porządku obrad.2. Sprawy
różne.3. Zatwierdzenie protokołó  więcej >
2019-02-18 19:00:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2014-04-29 09:51
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Głowaczowie jest powołana na podstawie art.4¹
ust.2 ustawy z dnia 26 paździ  więcej >
2019-02-18 18:47:35

Dodanie informacji do działu:
Sołtysi i Sołectwa Kadencja 2019-2023

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 18:47
SOŁTYSI I SOŁECTWA 1. STANISŁAW WĘSEK - SOŁECTWO
ADAMÓW 2. JAN ŚMIELAK - SOŁECTWO BOBROWNIKI
3.  - SOŁECTWO BRZÓZA   więcej >
2019-02-18 18:37:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 18:35
V sesja Rady Gminy Głowaczó
odbyta w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz.
9.00   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji,
stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. Podj  więcej >
2019-02-18 18:36:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 18:35
V sesja Rady Gminy Głowaczó
  odbyta w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz.
9.00   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji,
stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.  więcej >
2019-02-18 18:35:45

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 18:35
V sesja Rady Gminy Głowaczó
  Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie
quorum, przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał: 2.
Podjęcie uchwały w sprawie ust  więcej >
2019-02-18 18:35:01

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 18:35
V sesja Rady Gminy Głowaczó
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał: 2.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2944
następne >     100>>     300>>