Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-11-13 11:02:41

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-13 11:02
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy
Głowaczów z dnia 12.11.2019 roku znak:
RLOŚ.6220.13.2019.MW(11)  więcej >
2019-11-13 10:59:45

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-13 10:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy
Głowaczów z dnia 12.11.2019 roku znak:
RLOŚ.6220.12.2019.MW(9)  więcej >
2019-11-12 11:39:43

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-12 11:39
Uchwała nr XII.71.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XVII.120.2016 Rady Gminy Gło  więcej >
2019-11-12 11:38:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-12 11:36
Uchwała nr XII.70.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gm  więcej >
2019-11-12 11:36:37

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-12 11:36
Uchwała nr XII.70.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gm  więcej >
2019-11-12 10:42:05

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-12 10:42
Uchwała nr XII.69.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych or  więcej >
2019-11-12 09:14:14

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Antos
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-12 09:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Głow  więcej >
2019-11-08 11:11:20

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 11:11
Uchwała nr XII.68.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomoś  więcej >
2019-11-08 11:01:49

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 11:01
Uchwała nr XII.67.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie nieodpłatnego
przekazania na rzecz Ochotniczej Stra  więcej >
2019-11-08 10:59:26

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 10:59
Uchwała nr XII.66.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia na
rzecz Gminy Głowaczów   więcej >
2019-11-06 14:21:49

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia 2019

Monika Tomczak
autor: Magdalena Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 14:21
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy
Głowaczów z dnia 06.11.2019 roku  więcej >
2019-11-06 14:05:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 13:42
Uchwała nr XII.64.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   więcej >
2019-11-06 14:00:49

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Malinowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 14:00
Uchwała nr XII.65.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn  więcej >
2019-11-06 13:46:55

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 13:42
Uchwała nr XII.64.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zregulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  więcej >
2019-11-06 13:42:51

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Justyna Bojarska - Siębor
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 13:42
Uchwała nr XII.64.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zregulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  więcej >
2019-11-06 13:36:46

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 13:36
Uchwała nr XII.63.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019  więcej >
2019-11-06 13:36:04

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 13:36
Uchwała nr XII.63.2019Rady Gminy Głowaczów z dnia
28 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019  więcej >
2019-11-06 12:43:46

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 12:31
Zarządzenie nr 96.2019 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
oraz w planie finansowym zadań z zakre  więcej >
2019-11-06 12:33:39

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Monika Tomczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 12:33
Zarządzenie nr 97.2019 w sprawie zmian powołania komisji
do odbioru robót w zakresie zadania pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości S  więcej >
2019-11-06 12:31:26

Dodanie informacji do działu:
ROK 2019

Monika Tomczak
autor: Grażyna Rybarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-06 12:31
Zarządzenie nr 96.2019 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
oraz w planie finansowym zadań z zakre  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3569
następne >     100>>     300>>