Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
° Budżet
° Wieloletnia Prognoza Finansowa
° Sprawozdania finansowe
° Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet Gminy strona główna 

Budżet Gminy

Budżet gminy  to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;


Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w budżecie gminy regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 poz. 594) oraz ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:02:16 Informację zaktualizowano 2014-05-20 10:12:52, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 Budżet .  Wieloletnia Prognoza Finansowa .  Sprawozdania finansowe .  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy . 
wersja do druku