Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
Gmina Głowaczów

Jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu kozienickiego, w województwie mazowieckim. Administracyjnie gmina sąsiaduje z gminami powiatu radomskiego i kozienickiego. Od północy graniczy z Grabowem nad Pilicą, a od wschodu z gminą Kozienice (powiat kozienicki) i z gminą Magnuszew. Od południa gmina Głowaczów graniczy z gminą Pionki, od południowego – zachodu z gminami Jastrzębia i Stromiec oraz od zachodu z gminą Jedlińsk. Gmina Głowaczów leży w dolinie rzeki Radomki pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej. Posiadamy liczne atrakcje przyrodnicze np. siedlisko bociana czarnego w Grądach czy liczącą 346 drzew aleje lipową (pomnik przyrody) na trasie z Brzózy do Sewerynowa. Na obszarze Gminy wytyczono liczne szlaki turystyczne ( piesze i rowerowe ) polecane przez PTTK. Szlaki te prowadzą głównie do miejsc historycznych ( np.Studzianki Pancerne). Położenie w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu oraz między dużymi miastami ( Warszawa 70km, Lublin 110 km, Radom 33 km, Kozienice 18 km ) przesądziły o tym, że Gmina stawia na rozwój turystyki i środowiska naturalnego. Na naszym terenie brak jest obiektów niebezpiecznych dla środowiska. Gmina Głowaczów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje 2 miejsce pod względem liczby ludności i powierzchni. Powierzchnia gminy wynosi 18684 ha, co stanowi 20% powierzchni powiatu, w tym: użytki rolne: 53 %, użytki leśne: 30 %. Według danych Urzędu Gminy (stan na 31.12.2014 r.) gminę Głowaczów zamieszkuje 7433 osoby. W skład gminy wchodzi 39 sołectw i 45 miejscowości wiejskich. Najliczniejsze pod względem ilości mieszkańców są sołectwa : Brzóza, Głowaczów, Bobrowniki, Maciejowice, Marianów i Miejska Dąbrowa; najmniej osób mieszka w sołectwach Helenów, Ignacówka Bobrowska, Henryków, Rogożek.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 12:24:47 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:22:29, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku