Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Informacje nieudostępnione
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY strona główna 

WYBORY
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:36:24, wprowadzający: Monika Tomczak
Postanownie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Głowaczowie

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 14:54:43, wprowadzający: Monika Tomczak
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 14:47:46, wprowadzający: Monika Tomczak

INFORMACJA  KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU

 _Informacja komisarza 140702 Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 09:41:28 Informację zaktualizowano 2018-09-05 09:43:20, wprowadzający: Monika Tomczak

KALENDARZ WYBORCZY


https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy


 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 09:43:53 Informację zaktualizowano 2018-08-28 09:47:34, wprowadzający: Monika Tomczak

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowaczów z dnia 27 sierpnia 2018 roku


w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Głowaczów oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 09:38:23, wprowadzający: Monika Tomczak

Zarządzenie  Nr 37.2018 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 24.08.2018r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Głowczów

 Zarzadzenie 37.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 09:32:07, wprowadzający: Monika Tomczak
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego z
dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach dla
wyborów do Rady Powiatu Kozienickiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:45:33, wprowadzający: Monika Tomczak
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:44:58, wprowadzający: Monika Tomczak
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I
Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych

Komunikat

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:44:11, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała Nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:04:42, wprowadzający: Monika Tomczak
Postanowienie nr DRD-5242/56-1/18 Komisarza
Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 09:28:10, wprowadzający: Monika Tomczak
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości
Zarządzenia nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 09:25:36 Informację zaktualizowano 2018-07-03 09:33:29, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku