Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° RADNI
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- Oświadczenia za 2013 rok
- Oświadczenia za 2014 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Wójt
° Zastępca Wójta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Oświadczenia majątkowe za 2017 rok strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Agnieszka Ogonowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:29:28 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:30:43, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Stanisława Mika.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:32:14 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:33:12, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Magdalena Wilkowicz..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:35:14 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:39:20, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Grażyna Krupa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:41:14 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:42:07, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Dariusz Pronobis.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:44:08 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:45:18, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Teresa Bitner.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:47:51 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:48:47, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Agnieszka Woźniak.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:50:12 Informację zaktualizowano 2018-07-30 15:51:10, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 Oświadczenia za 2013 rok .  Oświadczenia za 2014 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok . 
wersja do druku