Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° RADNI
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- Oświadczenia za 2013 rok
- Oświadczenia za 2014 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Wójt
° Zastępca Wójta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Oświadczenia majątkowe za 2015 rok strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Kierownik Publicznej Biblioteki Gminy Głowaczów
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Agnieszka Ogonowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 10:58:21, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Kierownik GOPS w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Stanisława Mika.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 10:59:33, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor PSP w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Magdalena Wilkowicz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:01:06 Informację zaktualizowano 2016-07-15 11:01:54, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor PG w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krzysztof Wolski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:03:16, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor PP w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Grażyna Krupa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:04:17 Informację zaktualizowano 2016-07-15 11:08:32, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor ZSO w Brzózie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Dariusz Pronobis.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:05:02, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor PP w Brzózie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Teresa Bitner.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:06:01, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
Dyrektor PSP w Cecylówce - Brzózkiej
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Jadwiga Furga.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 11:07:06 Informację zaktualizowano 2016-07-15 11:11:10, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak

Zobacz:
 Oświadczenia za 2013 rok .  Oświadczenia za 2014 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok . 
wersja do druku