Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 STRATEGIE I PROGRAMY strona główna 

STRATEGIE I PROGRAMY
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Glowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:59:01 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:40:00, wprowadzający: Monika Tomczak
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 15:01:41 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:40:25, wprowadzający: Monika Tomczak
 Program Usuwania Azbestu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 10:25:35 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:39:37, wprowadzający: Monika Tomczak
 Strategia Rozwoju Turystycznego Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 11:32:29 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:39:03, wprowadzający: Monika Tomczak
 Strategia Ekorozwoju Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 12:11:45 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:38:09, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku