Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 STRATEGIE I PROGRAMY strona główna 

STRATEGIE I PROGRAMY
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Glowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:59:01 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:40:00, wprowadzający: Monika Tomczak
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 15:01:41 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:40:25, wprowadzający: Monika Tomczak
 Program Usuwania Azbestu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 10:25:35 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:39:37, wprowadzający: Monika Tomczak
 Strategia Rozwoju Turystycznego Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 11:32:29 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:39:03, wprowadzający: Monika Tomczak
 Strategia Ekorozwoju Gminy Głowaczów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 12:11:45 Informację zaktualizowano 2015-05-06 13:38:09, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku